SOEL logo

 

Ιστορικό ΙΕΣΟΕΛ

Γενικά

Το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΣΟΕΛ) και το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΣΟΛ) ίδρυσαν το έτος 1997 το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΙΕΣΟΕΛ) με σκοπό την Επαγγελματική Μεταπτυχιακή Κατάρτιση και Επιμόρφωση των Μελών του και Στελεχών Επιχειρήσεων.

1.    Ίδρυση – Σκοπός

Το 1997 ιδρύθηκε το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΙΕΣΟΕΛ) συνεχίζοντας την παράδοση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ), που από το 1955 παρείχε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα μέλη του. Η ίδρυση του ΙΕΣΟΕΛ έγινε από το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΣΟΕΛ) και το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΣΟΛ), με σκοπό την μεταπτυχιακή επαγγελματική εκπαίδευση στα νεοεισερχόμενα στο ελεγκτικό επάγγελμα μέλη, αλλά και σε όσα στελέχη των επιχειρήσεων επιθυμούν να λάβουν μια τέτοια εκπαίδευση.
Το ΙΕΣΟΕΛ έχει, επίσης, ως σκοπό την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και συνεχούς εκπαίδευσης των απασχολουμένων στο ελεγκτικό και λογιστικό επάγγελμα.

2.    Πρόγραμμα μεταπτυχιακών επαγγελματικών σπουδών

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναφέρεται, κυρίως, στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων, που ορίζονται στο άρθρο 8 του Ν. 3693/2008 κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2006/43 Ε.Κ, για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι πάνω από 800 διδακτικές ώρες και πραγματοποιείται σε δύο (2) ετήσιους κύκλους σπουδών.
Η θεωρητική και πρακτική διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος διεξάγεται από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές ΑΕΙ, Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με μεταπτυχιακές σπουδές και εκπαίδευση στο εξωτερικό, αλλά και ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, ιδίως σε φορολογικά και οικονομικά θέματα.
Το ΣΟΕΛ έχει διαμορφώσει σύγχρονους εκπαιδευτικούς χώρους στα ιδιόκτητα γραφεία του, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, όπου παρέχεται από το ΙΕΣΟΕΛ η προαναφερθείσα μεταπτυχιακή εκπαίδευση.

3.    Χορήγηση Τίτλου Σπουδών

Σε αυτούς που παρακολουθούν την εκπαίδευση και μετά από επιτυχή συμμετοχή στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται ο Μεταπτυχιακός Επαγγελματικός Τίτλος Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του ΙΕΣΟΕΛ.
Οι κάτοχοι του τίτλου αυτού αποκτούν και την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή μετά την προβλεπόμενη, από την ισχύουσα νομοθεσία, ελεγκτική προϋπηρεσία.

4.    Οργάνωση και διεξαγωγή επαγγελματικών εξετάσεων


Στο ΣΟΕΛ έχει ανατεθεί από την ΕΛΤΕ η διοργάνωση και διεξαγωγή των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του Ν. 3693/2008 για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται δύο φορές το χρόνο (Δεκέμβριο και Ιούλιο).

5.    Συνεργασίες του ΙΕΣΟΕΛ


Το ΙΕΣΟΕΛ συνεργάζεται με τους κατωτέρω φορείς:

5.1  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών μέσω του ΙΕΣΟΕΛ και σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει διοργανώσει από οκταετίας μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική, που αποβλέπει στην χορήγηση Πανεπιστημιακού τίτλου MASTER σε αυτούς τους τομείς.
Το πρόγραμμα αυτό είναι πρωτοποριακό στην Ελλάδα και στοχεύει να μεταδώσει στους συμμετέχοντες την ακαδημαϊκή γνώση των καθηγητών του ΕΚΠΑ καθώς και την πρακτική γνώση και εμπειρία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του ΣΟΕΛ, του επίσημου ελεγκτικού φορέα της Ελλάδος.
Όσοι σπουδαστές του Προγράμματος αυτού ενδιαφέρονται να αποκτήσουν, πέραν του τίτλου Master, και την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή συμμετέχουν μόνο στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ και ο βαθμός που επιτυγχάνουν σε κάθε μάθημα στις εξετάσεις αυτές αναγνωρίζεται ως βαθμός του αντίστοιχου μαθήματος του προγράμματος Master.

5.2     Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών μέσω του ΙΕΣΟΕΛ συνεργάζεται από το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013 με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική που αποβλέπει στη χορήγηση τίτλου Master στους τομείς αυτούς.
Το πλαίσιο αρχών συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι το ίδιο με το προαναφερόμενο πλαίσιο συνεργασίας με το ΕΚΠΑ.  Βασικός σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΙΕΣΟΕΛ στην Βόρεια Ελλάδα.
Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του ΙΕΣΟΕΛ αποκτούν και το μεταπτυχιακό τίτλο Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ύστερα από συμπληρωματικές εξετάσεις σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα.

5.3    The Association of Chartered Certified Accountants για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου του ACCA

•    Κοινό Σχήμα Εξετάσεων JES (Joint Examination Scheme)
Βάσει της συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΣΟΕΛ και του ACCA, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα εξετάσεων “JES”  και, αφού εξετασθούν επιτυχώς στην Ελληνική γλώσσα τα μαθήματα που σχετίζονται με το δίκαιο των εταιρειών και τη φορολογική νομοθεσία και στην Αγγλική γλώσσα τα υπόλοιπα μαθήματα του ACCA, να γίνουν ταυτόχρονα κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου και των δύο φορέων ΙΕΣΟΕΛ και ACCA.
Αυτό το κοινό σχήμα εξετάσεων έχει την έγκριση της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής – ΕΛΤΕ. Συνεπώς όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις του JES ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επαγγελματικών εξετάσεων για την αναγνώρισή τους ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με το Ν. 3693/2008.

5.4    Λοιπές συνεργασίες – δραστηριότητες


Το ΙΕΣΟΕΛ συνεργάζεται με το ΚΕΚ του ΕΚΠΑ σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κατάρτισης σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Τα προγράμματα αυτά είναι μονοετούς ή διετούς διάρκειας.
Το ΙΕΣΟΕΛ έχει υπογράψει συμβάσεις επιστημονικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας με περιφερειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα του εξωτερικού, ώστε να υπάρχει κατάλληλη επιστημονική επαγγελματική εκπαίδευση και σε άλλες περιοχές της χώρας, εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Στο ΙΕΣΟΕΛ έχει ανατεθεί από το ΣΟΕΛ η υλοποίηση του Προγράμματος Διαρκούς Επιμόρφωσης των ΟΕΛ που απορρέει από το άρθρο 11 ν. 3693/2008. Στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής, το ΙΕΣΟΕΛ έχει οργανώσει με επιτυχία μέχρι σήμερα πλέον των δεκαπέντε σειρών σεμιναρίων με επίκαιρα και σημαντικά θέματα που αφορούν το ελεγκτικό επάγγελμα.
Το ΙΕΣΟΕΛ δραστηριοποιείται σε επιστημονικές, οικονομικές και λογιστικές εκδόσεις, αλλά και στη διοργάνωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε στελέχη δημοσίων οργανισμών, τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων. Ειδικότερα έχει αναλάβει την επιμόρφωση στελεχών του Οικονομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

Προοπτικές για το μέλλον

Βασικοί στόχοι του ΙΕΣΟΕΛ για το απώτερο μέλλον είναι η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΣΟΕΛ και των επαγγελματικών εξετάσεων του ΣΟΕΛ για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και η περαιτέρω επέκταση των συνεργασιών με εκπαιδευτικούς φορείς.Ειδικότερα, οι στόχοι του ΙΕΣΟΕΛ για το απώτερο μέλλον είναι οι εξής:•    Η συνεχής προσαρμογή της διδακτέας και εξεταστέας ύλης των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος ΙΕΣΟΕΛ με την αντίστοιχη εξεταστέα ύλη για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του ελεγκτικού επαγγέλματος σε άλλες μεγάλες χώρες (π.χ. Αγγλία, Αμερική κλπ.). Βασικός στόχος είναι η ύλη των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος ΙΕΣΟΕΛ να είναι σύγχρονη και εναρμονισμένη με την αντίστοιχη εξεταστέα ύλη για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του ελεγκτικού επαγγέλματος διεθνώς.
•    Η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος ΙΕΣΟΕΛ, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ειδικότερες ανάγκες του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
•    Η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση των επαγγελματικών εξετάσεων του ΣΟΕΛ για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και η σταδιακή προσαρμογή τους με τις αντίστοιχες επαγγελματικές εξετάσεις μεγάλων Ινστιτούτων του εξωτερικού (π.χ. Αγγλίας, Αμερικής, Καναδά κλπ).
•    Η επέκταση το Κοινού Σχήματος Εξετάσεων “JES” με το ACCA και στη Θεσσαλονίκη. Βασικός σκοπός της επέκτασης αυτής είναι η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων σπουδαστών της Βορείου Ελλάδος που επιθυμούν να ακολουθήσουν το Πρόγραμμα αυτό.
•    Η οργάνωση και λειτουργία, σε συνεργασία με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, μεταπτυχιακού προγράμματος (MASTER) στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Δημοσίου Τομέα». Σκοπός του προγράμματος αυτού θα είναι η επάνδρωση των Δημοσίων Υπηρεσιών από στελέχη με τη απαραίτητη γνώση και εμπειρία.
•    Η βελτίωση του «Προγράμματος Διαρκούς Επιμόρφωσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν. 3693/2008. Η επιμόρφωση αυτή παρέχεται από το ΙΕΣΟΕΛ με σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ. Ο σχετικός σχεδιασμός για το μέλλον προβλέπει, εκτός των άλλων, την επιλογή επίκαιρων και σημαντικών θεμάτων για την επιμόρφωση των ΟΕΛ, την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής και συμπλήρωση τμημάτων, τη λειτουργία Μητρώου ΟΕΛ που παρακολουθούν τα σεμινάρια, την οργάνωση ημερίδων για ενημέρωση ΟΕΛ σε επίκαιρα θέματα που αφορούν το ελεγκτικό επάγγελμα κλπ.
•    Η πιστοποίηση επάρκειας για την άσκηση του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή. Για το σκοπό αυτό έχει καταρτιστεί πλαίσιο αρχών λειτουργίας του σχετικού Προγράμματος Σπουδών. Το Πρόγραμμα αυτό προβλέπει, εκτός των άλλων, ότι για τη χορήγηση πιστοποίησης επάρκειας εσωτερικού ελεγκτή απαιτείται η παρακολούθηση της διδασκαλίας 12 γνωστικών αντικειμένων, διάρκειας 350 ωρών (2 εξάμηνα), καθώς και η επιτυχής εξέταση στα αντικείμενα αυτά. Ο σχετικός σχεδιασμός προβλέπει την υλοποίηση του Προγράμματος αυτού σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Αγγλίας.
•    Η έναρξη διαπραγματεύσεων για συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MASTER) στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική. Βασικός σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΙΕΣΟΕΛ στην Κεντρική Ελλάδα.
•    Η έναρξη διαπραγματεύσεων για συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περιφέρειας σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (MASTER) στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική». Βασικός σκοπός των συνεργασιών αυτών είναι η επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΙΕΣΟΕΛ στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας (π.χ. Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη κλπ.)
•    Η έναρξη διαπραγματεύσεων για επιστημονική συνεργασία με μεγάλα Ινστιτούτα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του εξωτερικού, όπως το ICAEW κλπ. Βασικός σκοπός των συνεργασιών αυτών είναι η απόκτηση από το ΙΕΣΟΕΛ διεθνούς εμπειρίας σε θέματα επιμόρφωσης των ελεγκτών και γενικότερα σε θέματα που αφορούν στο ελεγκτικό επάγγελμα.
•    Η επέκταση της συνεργασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιμόρφωση στελεχών των οικονομικών υπηρεσιών τους σε θέματα Λογιστικής και εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, καθώς και σε ειδικά θέματα Ελεγκτικής.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Πολιτική απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτή την ιστοσελίδα.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk