SOEL logo

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ινστιτούτο διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη.

Οι σύμβουλοι διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας. Το Δ.Σ., μετά το διορισμό του συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Οικονομικό Επόπτη.

Κυρίαρχο όργανο είναι η Συνέλευση των Εταίρων, η οποία αποφασίζει επί παντός θέματος του Ινστιτούτου, δεσμεύοντας έτσι το Δ.Σ.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Συνέλευσης υπάγονται τα εξής θέματα:

  • Ο διορισμός του Δ.Σ.
  • Η τροποποίηση του Καταστατικού, στην οποία περιλαμβάνεται η αύξηση ή μείωση των εισφορών των εταίρων
  • Η έγκριση του απολογισμού πεπραγμένων του Δ.Σ., του ετήσιου ισολογισμού και του οικονομικού απολογισμού
  • Ο διορισμός των ελεγκτών
  • Η λύση της εταιρίας

 

 

Διευθυντής σπουδών

Λουμιώτης Βασίλειος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΣΟΛ Α.Ε.

 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Αλαμάνος Χαρίλαος,Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής - ΣΟΛ ΑΕ
Αντιπρόεδρος Τσαμάκης Ανδρέας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Οικονομικός Επόπτης Πρεβέντης Παναγιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής - ΣΟΛ ΑΕ
Μέλος Καλογεροπούλου Κλεοπάτρα, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής - BDO GREECE
Μέλος Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής - ΜΟΟRE STEPHENS S.A.
Γραμματέας: Κάζδαγλη Άννα, Υπεύθυνη Γραμματείας ΙΕΣΟΕΛ