SOEL logo

 

Επιτροπές

Επιτροπή Απαλλαγών

Επιτροπή ΑπαλλαγώνΚανονισμός Απαλλαγών


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο υπ’ αριθμ. 4449/2017 (ΦΕΚ Α 7/24.1.2017) «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄/136/5.6.2003), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 9 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄163), καθώς και το άρθρο 1 παρ. 3 τους ως άνω νόμου, όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΓΟΠ0001064 ΕΞ2014/22-08-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2014) και τις υπ.’ αριθμ. ΓΔΟΠ0001064ΕΞ 2015/27-02-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 166/24- 3-2015) Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000494 ΕΞ 2017 /ΧΠ 546 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 158/31.03.2017) τροποποιήσεις της περί διορισμού του ΔΣ της ΕΛΤΕ.
4. Το υπ’ αριθμ. 1239/ 24.05.2017 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ
5. Την υπ’ αριθμ. 130/5/25.05.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε.
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).


Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για τη χορήγηση απαλλαγών, από τις επαγγελματικές εξετάσεις των υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και η συγκρότηση Επιτροπής Απαλλαγών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 4449/2017.

Άρθρο 2 - Ταξινόμηση Γνωστικών Αντικειμένων (άρθρου 8 Ν. 4449/2017)

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των απαλλαγών, τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 9 Ν. 4449/2017 ταξινομούνται κατά βαθμό σημαντικότητας για το ελεγκτικό επάγγελμα σε μαθήματα υπόβαθρου, βασικά επαγγελματικά μαθήματα και ανώτερα επαγγελματικά μαθήματα ως εξής:

α. Μαθήματα υπόβαθρου
(δ1) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου
(ε) Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής
(στ1) Οικονομική Επιχειρήσεων – Πολιτική Οικονομία
(στ2) Διεθνής Οικονομία
(ζ1) Βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων

β. Βασικά επαγγελματικά μαθήματα
(α1) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα
(α2) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(β1) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή
(β2) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος
(γ1) Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν. 4308/2014
(γ2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
(δ2) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου
(ζ2) Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα
(η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου – εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου
(θ) Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική (Θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική)
(ιβ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα

γ. Ανώτερα επαγγελματικά μαθήματα
(ια) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ΔΠΧΑ
(ιγ) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
(η2) Ειδικές Διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920
(ιδ1) Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
(ιδ2) Καταστάσεις ταμειακών ροών
(ιε1) Φορολογία Φυσικών Προσώπων
(ιε2) Φορολογία Νομικών Προσώπων
(ι1) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου Τομέα
(ι2) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών
(ι3) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών επιχειρήσεων
(ι4) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών επιχειρήσεων
(ιστ) Ενοποιημένες Οικονομικές ΚαταστάσειςΆρθρο 3 - Γενικές αρχές απαλλαγών

Γενικές αρχές απαλλαγών

α. Η παροχή απαλλαγών, σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν. 4449/2017, κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία του γνωστικού αντικειμένου.
• Στα μαθήματα υπόβαθρου χορηγείται απαλλαγή, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β – ε κατωτέρω.
• Στα βασικά επαγγελματικά μαθήματα δεν χορηγείται απαλλαγή παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β - στ κατωτέρω.
• Στα ανώτερα επαγγελματικά μαθήματα δεν χορηγείται καμία απαλλαγή.

β. Για τη χορήγηση απαλλαγών, εξετάζεται από την Επιτροπή Απαλλαγών του άρθρου 4 της παρούσας, η αντιστοίχιση μεταξύ της ύλης του κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος και της αντίστοιχης εξεταστέας ύλης των επαγγελματικών εξετάσεων του μαθήματος που ζητείται απαλλαγή.

γ. Απαλλαγή, σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, από τις επαγγελματικές εξετάσεις των υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών λογιστών χορηγείται μόνον στα μαθήματα υπόβαθρου και όταν ο αιτών είναι κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής, ή κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής, ή κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής. Προϋπόθεση αποτελεί να έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο) τουλάχιστον στο 80% της αντίστοιχης εξεταστέας ύλης των επαγγελματικών εξετάσεων του μαθήματος.

δ. Ο βαθμός κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος για το οποίο ζητείται απαλλαγή, καθώς και το διάστημα που έχει παρέλθει από το χρόνο περάτωσης των σπουδών λαμβάνεται υπόψη στην απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγών. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να έχει παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία της αρχικής εγγραφής στο πρώτο Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής που αναφέρεται στην παράγραφο γ ανωτέρω.

ε. Οι μέθοδοι εξετάσεων (π.χ. Γραπτές, προφορικές εξετάσεις, με ανοικτά ή κλειστά βιβλία κ.λ.π.) κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος, που ζητείται απαλλαγή, λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγών. Δεν χορηγείται απαλλαγή για μαθήματα στα οποία οι σπουδαστές αξιολογήθηκαν είτε από εργασίες που τους ανατέθηκαν, είτε από τις ώρες παρακολούθησης και διδασκαλίας. Οι μέθοδοι εξετάσεων κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος πρέπει να είναι ισοδύναμες με τις αντίστοιχες των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 8 του Ν. 4449/2017.

στ. Στα βασικά επαγγελματικά μαθήματα χορηγείται απαλλαγή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον όταν ο αιτών κατέχει Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών Πανεπιστημιακού ή Ισοδύναμου Ιδρύματος εσωτερικού ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιπλέον έχει λάβει αποδεδειγμένα εξειδίκευση στο συγκεκριμένο μάθημα που ζητείται απαλλαγή.

Άρθρο 4 - Επιτροπή Απαλλαγών

Συγκροτείται η Επιτροπή Απαλλαγών Επαγγελματικών Εξετάσεων (ΕΠ.Α.Ε.Ε.). Η Επιτροπή αυτή είναι πενταμελής, με τριετή θητεία, και απαρτίζεται από:
α. Έναν καθηγητή Πανεπιστημίου, οριζόμενο από το ΔΣ της ΕΛΤΕ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
β. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της Ε.Λ.Τ.Ε ως μέλος της Επιτροπής
γ. Το Διευθυντή Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του ΣΟΕΛ, ως μέλος της Επιτροπής
δ. Ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ που προτείνεται από αυτό, ως μέλος της Επιτροπής
ε. Έναν ακόμα ακαδημαϊκό, οριζόμενο από το ΔΣ της ΕΛΤΕ, ως μέλος της Επιτροπής
Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ ορίζεται ο γραμματέας της Επιτροπής και καθορίζονται οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Απαλλαγών οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΣΟΕΛ.

Άρθρο 5 - Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών

Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών

Η απαλλαγή των υποψηφίων από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4449/2017.
Η χορήγηση απαλλαγής από τις επαγγελματικές εξετάσεις εξετάζεται από την Επιτροπή Απαλλαγών του άρθρου 4 μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου υποψήφιου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Μαζί με την αίτηση ο υποψήφιος θα υποβάλει:
α) Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων για την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου .
β) Αναλυτικό περίγραμμα της ύλης του πανεπιστημιακού μαθήματος που ίσχυε κατά το χρόνο επιτυχίας του στις εξετάσεις, επικυρωμένο από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.
γ) Αναλυτική αντιστοίχιση μεταξύ της ύλης του κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος και της εξεταστέας ύλης του γνωστικού αντικειμένου που ζητείται απαλλαγή.
δ) Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση της Επιτροπής Απαλλαγών, θεωρηθεί απαραίτητο.

Άρθρο 6 - Συνεδριάσεις Επιτροπής

Η Επιτροπή Απαλλαγών συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.
Η Επιτροπή Απαλλαγών βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) από τα πέντε (5) μέλη.
Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά τα οποία κοινοποιούνται στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.


Άρθρο 7 - Αποφάσεις Επιτροπής

Αποφάσεις Επιτροπής
Η Επιτροπή Απαλλαγών, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι οι εξετάσεις των υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι επαγγελματικές και διαφέρουν, κατά το πλείστον ουσιωδώς από εκείνες των πανεπιστημιακών εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου.
Η απαλλαγή από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα χορηγείται με κατά πλειοψηφία απόφαση των παρισταμένων στις συνεδριάσεις μελών της Επιτροπής Απαλλαγών.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλαγών γνωστοποιούνται στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ, το οποίο της επικυρώνει και εισηγείται σχετικά στην ΕΛΤΕ, αποστέλλοντας και το αιτιολογικό της απαλλαγής ή της απόρριψης της αίτησης.
Επί της απόφασης απαλλαγής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από τον ενδιαφερόμενο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Επί της ένστασης αυτής η Επιτροπή Απαλλαγών αποφασίζει οριστικά εντός των επομένων δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ένστασης.


Άρθρο 8 - Τήρηση αρχείου απαλλαγών

Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Απαλλαγών τηρείται αρχείο σχετικά με τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων υπόβαθρου σε κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. γ. Το αρχείο αυτό παρακολουθείται συνεχώς και ανανεώνεται ανάλογα με τις αλλαγές που γίνονται είτε στην ύλη κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος είτε στην ύλη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου των επαγγελματικών εξετάσεων

Άρθρο 9 - Λοιπά Θέματα

Τελικές διατάξεις
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Δια της παρούσας καταργείται κάθε αντίθετη προς αυτή κανονιστική πράξη.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
5. Θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα Κανονιστική Απόφαση αντιμετωπίζονται με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής του άρθρου 4 της παρούσας που έχει επικυρωθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.


Σύνθεση

1. Χρήστος Νεγκάκης
Καθηγητής Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος

2.Χαρίλαος Αλαμάνος,
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, ως Αντιπρόεδρος

3. Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ, ως μέλος

4. Βασίλειος Λουμιώτης
Διευθυντής Σπουδών του ΙΕΣΟΕΛ, ως μέλος

5. Ιωάννης Φίλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου, ως μέλος

6. Δέσποινα Λέκκα
Διοικ. Υπάλληλος, ως Γραμματέας
    


Άρθρο 3 - Γενικές αρχές απαλλαγών

{slide sub7=Ανακοινώσεις|grey|closed}
Επιστολή προς κάθε ενδιαφερόμενο

Α.Π. 260                                                                                                                                        Αθήνα,  10  Φεβρουαρίου  2014
Προς    
τις Ελεγκτικές Εταιρείες
(με την παράκληση να ενημερώσετε σχετικά τα Μέλη σας)


Θέμα:  Τροποποίηση παραβόλων στις αιτήσεις απαλλαγών και ενστάσεων από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 7 του Ν.3693/2008.


Σας γνωστοποιούμε ότι το Εποπτικό Συμβούλιο κατά την υπ’αριθμ. Ζ΄49/4/5.2.2014 συνεδρίασή του, κάνοντας αποδεκτή την υπ’ αριθμ. 1η ΕΑ-18/20.01.2014 εισήγηση της Επιτροπής Απαλλαγών, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

    * Kάθε αίτηση απαλλαγής από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 7 του Ν.3693/2008 να συνοδεύεται από παράβολο ύψους δέκα ευρώ (10€), για κάθε γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται απαλλαγή. Για τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα τύχουν απαλλαγών, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο παράβολο συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις για το γνωστικό αντικείμενο.
    * Kάθε αίτηση ένστασης θα συνοδεύεται με παράβολο ύψους δέκα ευρώ (10€) για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Στην περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, θα επιστρέφεται το ποσό του παραβόλου στον ενδιαφερόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής παύει να ισχύει μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία απόφασης χορήγησης της απαλλαγής, εφόσον δεν έχει καταβληθεί το παράβολο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
 

Απαλλαγές από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν4449/2017 - Ιουνίου 2021
ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Απαλλαγές από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν.4449/2017 για την περίοδο ΙΟΥΝΙΟΥ 2021Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ κατά την υπ’ αριθμ. 197/04/14.04.2021 συνεδρίασή του έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. Θ΄77/08/07.04.2021 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ και την υπ’ αριθμ. ΕΑ-61/31.03.2021 απόφαση της Επιτροπής Απαλλαγών σχετικά με τις απαλλαγές από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν. 4449/2017, ενέκρινε ομόφωνα το συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα απαλλαγών για την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021.
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό επί της απόφασης απαλλαγής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από τον ενδιαφερόμενο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι που έτυχαν απαλλαγών θα πρέπει να καταβάλουν για κάθε γνωστικό αντικείμενο ποσό ίσο με το αντίστοιχο παράβολο συμμετοχής τους στις επαγγελματικές εξετάσεις του Ιουνίου 2021 (του Ν. 4449/2017), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.Αθήνα, 15 Απριλίου 2021
Η κατάθεση μπορεί να γίνει στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΒΑΝ GR 94 0110 1290 0000 1294 8035907
SWIFT ETHNGRAA

ALPHA BANK
ΙΒΑΝ GR 3801408020802002001001246
SWIFT CRBAGRAA

EFG EUROBANK
IBAN GR 89 026 0062 0000 150200 840163
SWIFT ERBKGRAA

Παρακαλώ να αποστείλετε το καταθετήριο στο fax: 2103825159 ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εξεταστική Επιτροπή

Εξεταστική Επιτροπή

Σύνθεση

Α/Α

Α.Μ. ΣΟΕΛ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1Σαμαρά Αγγελική

Πρόεδρος

Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΠΑ ΜΑΚ

3Ιατρίδης Γεώργιος Εμμανουήλ

Μέλος

Αν. Καθ. Τμήμ. Οικονομικών Επιστημών, Παν/μιο Θεσσαλίας

2

22811

Ζαφειρόπουλος Ηλίας

Μέλος

ΟΕΛ

4

10841

Κασιμάτης Γεώργιος

Μέλος

ΟΕΛ, PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ

5

37221

Παπαγεωργακόπουλος Διονύσιος

Μέλος

ΟΕΛ [ΣΟΛ ΑΕΟΕ], Μέλος της ΕΣΥΟΕΛ

6Λέκκα Δέσποινα

Γραμματέας

ΣΟΕΛ

ΑνακοινώσειςΕπιστολή προς κάθε ενδιαφερόμενο

Εποπτικό Συμβούλιο

Άρθρο 8 - Εποπτικό Συμβούλιο

 1. 11Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και τον Πρόεδρο που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο.
 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών συγκροτείται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή του, εκλέγοντας τον Αντιπρόεδρο αυτού, που αναπληρεί τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
 3. Τα καθήκοντα γραμματέως του Συμβουλίου ασκεί ο Προϊστάμενος της Εκτελεστικής Γραμματείας αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από υπάλληλο της Εκτελεστικής Γραμματείας οριζόμενο υπό του Προέδρου.
 4. 12«Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, που σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 είναι τριετής, δύναται να ανανεούται. Εκλιπόντος ή αποχωρήσαντος του Προέδρου ή μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου, ο αναπληρωτής του για το υπόλοιπο της θητείας εκλέγεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου».
 5. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως παρόντων έξι τουλάχιστον εκ των μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται, εφόσον δεν ορίζεται ειδικώς άλλως, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να συγκεντρώνει τέσσερις τουλάχιστον ψήφους.
 6. Στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται, καλούμενα υπό του Προέδρου, τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, καθώς και ο Προϊστάμενος της Εκτελεστικής Γραμματείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 7. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση κατά συνεδρίαση του ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σώματος. Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται κατά παρέκκλιση των ισχουσών διατάξεων, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων του Ν. 1256/1982.
 8. Τα της συζητήσεως, συνεδριάσεων και λειτουργίας εν γένει του Εποπτικού Συμβουλίου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας που συντάσσεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο.
 9. Οι διατάξεις περί επαγγελματικής εχεμύθειας της παρ. 4 του άρθρου 16 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέλη και στους υπαλλήλους των οργάνων και υπηρεσιών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
11. Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παρ.1 εδ.β του ν. 3693/2008  
12. Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του π.δ. 341/1997  
Άρθρο 9 - Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου

 1. Το Εποπτικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ως νομικού προσώπου και είναι επιφορτισμένο με την εποπτεία του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών.

 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος ή ανατίθεται σ` αυτό με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.Ειδικότερα:
α) Έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης του Σώματος, συντάσσει τις ετήσιες καταστάσεις και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τις υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Σώματος.

β) Προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση το ύψος των εισφορών των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Ασκούμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και κάθε άλλη οικονομική υποχρέωση των μελών προς το Σώμα.

γ)13 1

δ)14 2

ε)15 Ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων, εποπτεία και έλεγχο επί του Σώματος και επιβλέπει το ασκούμενο από τους Ορκωτούς Ελεγκτές έργο για την τήρηση των νόμων και κανόνων της επαγγελματικής δεοντολογίας και τη διασφάλιση της ποιότητας και διαφάνειας των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών και του κύρους του επαγγέλματος. 
στ)16 Εκδίδει κανονισμούς που αφορούν στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και εφαρμογή των Ελεγκτικών Προτύπων και την εναρμόνισή τους προς τα κοινοτικά ή άλλα διεθνή πρότυπα. 
ζ) Εκδίδει γενικές οδηγίες που αφορούν στην άσκηση του υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπόμενων ελέγχων. 
η) 17 
θ) 18 
ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. 
319 Η αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου στα υπό στοιχεία ζ` θέματα της προηγούμενης παραγράφου ασκείται μετά από προηγούμενη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου.


13. Καταργήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3693/2008
14. Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.2 του ν.3693/2008, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν.4449/2017
15. Βλ. και άρθρα 2 εδ. δ και 5 παρ.2 του ν.3148/2003
16. Βλ. και το άρθρο 2 περ. α του ν.3148/2003
17. Ισχύει το άρθρο 20 παρ.2 του ν.4449/2017
18. Όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 34 και 35 του ν. 4449/2017
19. Όπως τροποποιήθηκε με το ν.3148/2003, άρθρο 2 εδ. α του ν.3148/2003Σύνθεση

Α/Α

Α.Μ. ΣΟΕΛ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       1.             

10071

Αλαμάνος Χαρίλαος

Πρόεδρος

ΣΟΕΛ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

       2.             

14491

Πολύζος Απόστολος

Αντιπρόεδρος

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

       3.             

18701

Βουνισέας Νικόλαος

Μέλος

KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

       4.             

39101

Διονυσόπουλος Άγγελος

Μέλος

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

       5.             

13281

Καζάς Βασίλειος

Μέλος

GRANT THORNTON ΑΕ

       6.             

3612

Καλογεροπούλου Κλεοπάτρα

Μέλος

BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

       7.             

26751

Κουτσός Κουτσόπουλος Δημήτριος

Μέλος

DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

       8.             

13691

Κωσταρέλης Ιωάννης

Μέλος

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΟΕ

       9.             

17701

Μιχαλάτος Κωνσταντίνος

Μέλος

PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ

    10.             

16631

Παπάζογλου Παναγιώτης

Μέλος

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ  (EΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ AE

Επιτροπή Συνεχούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΟΕΛΣύνθεση

1. Χαρίλαος Αλαμάνος
ΟΕΛ - Πρόεδρος ΣΟΕΛ/ΙΕΣΟΕΛ, ως πρόεδρος

2. Παναγιώτης Γιαννόπουλος
ΟΕΛ - Α' Αντιπρόεδρος ΕΛΤΕ, ως μέλος

3. Βασίλειος Καζάς
ΟΕΛ - Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου ΣΟΕΛ, ως μέλος

4. Δέσποινα Λέκκα
Διοικ. Υπάλληλος, ως γραμματέας


Ανακοινώσεις


Σεμινάρια Συνεχούς Εκπαίδευσης

Σεμινάρια συνεχούς εκπαίδευσης των ΟΕΛ 2018

Επιτροπή Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ο.Ε.Λ.

Επιτροπή Συμβουλευτικής Υποστήριξης των ΟΕΛ

Σκοπός και Ρόλος

Ο σκοπός και ρόλος της Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΕΣΥΟΕΛ) είναι η συμβουλευτική υποστήριξη, σε συνεχή και συστηματική βάση, όλων των Ελεγκτικών Εταιρειών ή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, μελών του Σ.Ο.Ε.Λ.
Η υποστήριξη αυτή καλύπτει επίκαιρα θέματα επαγγελματικής φύσεως που απαιτούν άμεση διερεύνηση και επίλυση. Τα ειδικότερα αυτά θέματα σχετίζονται κυρίως με την Ελεγκτική, τα Λογιστικά Πρότυπα, την Εμπορική και Φορολογική Νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν στο «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό».

Μέλη και Θητεία τους

Η ΕΣΥΟΕΛ απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) Μέλη ως εξής:
·       Τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος αυτού και ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. που ορίζονται με σχετική απόφασή του.
Τα δύο αυτά μέλη αναλαμβάνουν το ρόλο του Συντονιστή και αναπληρωτή Συντονιστή της ΕΣΥΟΕΛ
·       Τα υπόλοιπα δώδεκα (12) μέλη της διορίζονται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου από πίνακα μελών του Σ.Ο.Ε.Λ., που προτείνονται από τις Ελεγκτικές Εταιρείες. Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται με το πλήρες βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου. Μέλη της ΕΣΥΟΕΛ μπορεί να διορισθούν, εκτός των ανωτέρω και ειδικοί εμπειρογνώμονες κατόπιν σχετικής απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου.
Η θητεία των μελών της ΕΣΥΟΕΛ είναι διετής, με δυνατότητα επαναδιορισμού τους.

Επεξεργασία Ερωτημάτων

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ελεγκτικών Εταιρειών απευθύνουν εγγράφως τα ερωτήματά τους προς το Εποπτικό και Επιστημονικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. Τα ερωτήματα αυτά, με την επιμέλεια της Γραμματείας του Εποπτικού Συμβουλίου, διαβιβάζονται εγκαίρως στην Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ., τα μέλη της οποίας συνεδριάζουν τακτικά και διατυπώνουν εισηγήσεις, που έχουν τη μορφή είτε αιτιολογημένης απάντησης σε τεχνικά θέματα εφαρμογής κυρίως ελεγκτικών ή λογιστικών προτύπων, είτε διατύπωσης επεξεργασμένων ερωτημάτων και προτάσεων που διαβιβάζονται στα αρμόδια Υπουργεία και τις Εποπτικές Αρχές, επί θεμάτων που χρήζουν περαιτέρω διευκρίνησης ή και νομοθετικής/κανονιστικής ρύθμισης.
Οι αποφάσεις της ΕΣΥΟΕΛ επί των λαμβανόμενων ερωτημάτων, διαβιβάζονται, μέσω της Γραμματείας του Εποπτικού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, ο οποίος επιμελείται την έγκρισή τους από το Επιστημονικό και το Εποπτικό Συμβούλιο, όπως και την κοινοποίησή τους στις Ελεγκτικές Εταιρείες και την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του ΣΟΕΛ.

Σύνθεση

Α/Α

Α.Μ. ΣΟΕΛ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1

22041

Ριζούλης Βάϊος

Συντονιστής Επιτροπής

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

2

12781

Αναγνώστου Ευθύμιος

Μέλος

OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

3

35961

Αχινιώτης Χριστόφορος

Μέλος

BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4

65621

Γουδή Μαργαρίτα

Μέλος

PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ

5

15881

Ιγνατίδης Θεοδόσιος

Μέλος

MOORE STEPHENS SA

6

20171

Καπράνη Ελένη

Μέλος

NEXIA EUROSTATUS

7

26311

Κάσσος Φίλιππος

Μέλος

KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ

8

26771

Μακρής Κωνσταντίνος

Μέλος

MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ

9

40511

Μαντζούνης Νικόλαος - Χρήστος

Μέλος

GRANT THORNTON ΑΕ

10

37221

Παπαγεωργακόπουλος Διονύσιος

Μέλος

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

11

20291

Σταράκης Γεώργιος

Μέλος

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ

12

41061

Τασιούλας Θεόδωρος

Μέλος

DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

13

25301

Χατζηαντωνίου Μαρία

Μέλος

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ  (EΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ AE 

Διατυπωθέντα ερωτήματα και απαντήσεις

Τα ερωτήματα που είχαν τεθεί από διάφορες ελεγκτικές εταιρείες προς απάντηση από την Επιτροπή Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με τις σχετικές απαντήσεις, έχουν ως εξής:

Α.  Ερώτημα:
Τα περιλαμβανόμενα οικονομικά στοιχεία στον πίνακα 4.1 «Κατάστρωση αποτελεσμάτων», της υπ. αριθ. ΠΟΛ 1159/26-7-2011 απόφασης του Υπ. Οικονομικών είναι αυτά που προκύπτουν από τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης εταιρείας ή από τα δηλούμενα οικονομικά δεδομένα στην οικεία δήλωση φόρου εισοδήματος;
Απάντηση
Τα οικονομικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στον πίνακα 4.1 «Κατάστρωση αποτελεσμάτων», της υπ. αριθ. ΠΟΛ 1159/26-7-2011 απόφασης του Υπ. Οικονομικών, είναι τα ποσά που προκύπτουν από τη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, όπως αυτή συντάσσεται με βάση τους κανόνες του Ε.Γ.Λ.Σ, ενώ για τις εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των ΔΠΧΑ, τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης, ο οποίος συντάσσεται βάσει του ΚΒΣ.

Β. Ερώτημα:
Όταν η ελεγχόμενη εταιρεία διατηρεί δικό της ιστότοπο (site) στο διαδίκτυο, αλλά δεν διενεργεί συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, είναι ελεγκτέο το πρόγραμμα ελέγχου περί
“E –commerce”, όπως αυτό προβλέπεται από την υπ. αριθ. ΠΟΛ 1159/26-7-2011 απόφαση του Υπ. Οικονομικών;
Απάντηση
Παρά το γεγονός ότι η ελεγχόμενη εταιρεία δεν διενεργεί συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, εφόσον διατηρεί δικό της ιστότοπο (site) στο διαδίκτυο, κατά την υποβολή του αρχείου XML στη ΓΓΠΣ, θα πρέπει να επιλεγεί η ένδειξη «Ελέγχθηκε» στο τμήμα του προγράμματος ελέγχου περί E commerce.

Γ. Ερώτημα:
Αν προκύπτουν διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, που επηρεάζουν την εκκαθάριση των φόρων της ελεγχόμενης χρήσης 2011, κατά πόσο ο Ορκωτός Ελεγκτής εμπλέκεται με τον έλεγχο της προκύπτουσας επανεκκαθάρισης των φόρων της κλειόμενης χρήσεως 2011;
Απάντηση
Σε κάθε περίπτωση αποτελεί ευθύνη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ο έλεγχος της επανακκαθάρισης των φορολογικών υποχρεώσεων της ελεγχόμενης Εταιρίας, που προκύπτει από φορολογικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων (2010 και παλαιότερα).

Δ.  Ερώτημα:
Για μία εταιρεία που δημοσίευσε οικονομικές καταστάσεις του 2011 εμφανίζοντας υποεκτιμημένους φόρους για τη χρήση αυτή, με διατύπωση σχετικής επιφύλαξης από τον Ορκωτό Ελεγκτή, αλλά υποβάλλει τις οικείες φορολογικές δηλώσεις με σωστά ποσό φόρων, ποιο είδος Συμπεράσματος διατυπώνει ο ΟΕΛ στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης;
Απάντηση
Για την έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης λαμβάνεται υπόψη η τελευταία υποβληθείσα (αρχική εμπρόθεσμη / εκπρόθεσμη ή τροποποιητική, ή ανακλητική αυτής) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που αναφέρεται στο διατυπωθέν ερώτημα και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλα ευρήματα, στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης θα διατυπωθεί Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

Ε.  Ερώτημα:
Με βάση το πρόγραμμα φορολογικού ελέγχου, που προβλέπεται από την υπ. αριθ. ΠΟΛ 1159/26-7-2011 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, επιλέγεται για έλεγχο ο μήνας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα. Στα ως άνω ακαθάριστα έσοδα πρέπει να απεικονίζεται η διαφορά των πωλήσεων από τις σχετικές εκπτώσεις και επιστροφές ή η αξία των πραγματοποιηθεισών πωλήσεων ανεξάρτητα από τις σημειωθείσες εκπτώσεις και επιστροφές;
Απάντηση
Για την επιλογή του δείγματος ελέγχου που προβλέπεται από την υπ. αριθ. ΠΟΛ 1159/26-7-2011 απόφαση του Υπ. Οικονομικών, επιλέγεται ο μήνας με τις μεγαλύτερες καθαρές πωλήσεις, δηλαδή ο μήνας με το μεγαλύτερο ποσό των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτει αθροίζοντας τα υπόλοιπα των πρωτοβάθμιων λογαριασμών εσόδων, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και επιστροφών πωλήσεων.

ΣΤ. Ερώτημα:
Ποιες δαπάνες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά στην παραγωγικότητα των δαπανών, προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των λογιστικών διαφορών που αναφέρονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ. αριθ. ΠΟΛ 1159/26-7-2011 απόφασης του Υπ. Οικονομικών, για το σκοπό της σύγκρισης τους με το ποσοστό 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων της ελεγχόμενης εταιρίας;
Απάντηση
Στις λογιστικές διαφορές που αφορούν αποκλειστικά στην παραγωγικότητα των δαπανών θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι δαπάνες που προβλέπονται από τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο που εκδόθηκε την 16.11.2011 από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά συνέπεια, συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις β, μ, ψ και σ της παρ. 1, του άρθρου 31 του Ν.2238/2004, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μη παραγωγική δαπάνη υποπέσει στη αντίληψη του Ελεγκτή και η οποία δεν έχει αναμορφωθεί στην υποβληθείσα από την ελεγχόμενη εταιρεία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

 Ζ. Ερωτήματα από ΕΟΕ:
Από την ΕΟΕ ετέθησαν τα δύο ερωτήματα που ακολουθούν, αναφορικά με τον προσδιορισμό του ουσιώδους μεγέθους (materiality) κατά το σχεδιασμό του φορολογικού ελέγχου:
 • «Έχει χρησιμότητα η έννοια του ουσιώδους λάθους σε περιπτώσεις όπου ακολουθείται η ΠΟΛ 1159/2011 αυτούσια και δεν εισερχόμαστε σε θέματα δειγματοληψίας;».
 • Σε περιπτώσεις που βρεθούν σφάλματα παραβάσεις ή παραλείψεις οι οποίες είναι κάτω από το ουσιώδες μέγεθος είναι υποχρεωτική η αναμόρφωση της δήλωσης και η πληρωμή αυτών των φόρων;»
  Απαντήσεις
 • Η έννοια του «ουσιώδους μεγέθους/materiality» ως αναπόσπαστο τμήμα της μεθοδολογικής προσέγγισης των φορολογικών ελέγχων έχει χρησιμότητα σε κάθε περίπτωση, καθώς με τη χρήση του ουσιώδους μεγέθους εκτιμάται η πορεία εκτέλεσης του διενεργούμενου φορολογικού έλεγχου ενώ κατά την ολοκλήρωσή του, με βάση το μέγεθος αυτό, αξιολογούνται τα ευρήματά του και επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος συμπεράσματος που διατυπώνεται από τον ελεγκτή στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Τούτο τεκμαίρεται και από την ΠΟΛ 1159/26-07-2012 που προβλέπει τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».
 • Τα λάθη, τα σφάλματα, οι παραβάσεις ή τυχόν παραλείψεις κοινοποιούνται στην ελεγχόμενη οντότητα για διόρθωση, αναμόρφωση και τροποποίηση της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή των δηλώσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων. Τα ευρήματα του φορολογικού ελέγχου, σε περίπτωση που δεν γίνουν οι απαραίτητες αναμορφώσεις από την ελεγχόμενη εταιρεία, με την υποβολή διορθωτικής φορολογικής δήλωσης, αξιολογούνται σε ουσιώδη για τη διαμόρφωση του ανάλογου συμπεράσματος που διατυπώνεται στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης ή σε μη ουσιώδη, τα οποία και γνωστοποιούνται στο «Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων» που συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών.
H. Ερωτήματα από ΕΟΕ:
Από ΕΟΕ ζητήθηκε να διευκρινιστεί κατά πόσο για τις εταιρίες των ακόλουθων περιπτώσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος που προβλέπεται από το άρθρο 82 παρ.5 του Κ.Ν. 2238/1994 και την ΠΟΛ 1159/2011. Οι εταιρίες αυτές έχουν την εξής νομική μορφή:
 • Τα ΚΤΕΛ που έχουν υποχρεωτικά τη μορφή Α.Ε. βάσει του Ν.2963/2001, προβλέπεται ότι ο διαχειριστικός έλεγχος τους διενεργείται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές.
 • Οι Ανώνυμες Εταιρίες «ΑΕΕΔ» (πρώην ΑΕΛΔΕ) που ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές.
Απαντήσεις:
 • Εφόσον τα ΚΤΕΛ έχουν τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας που ξεπερνά τα αριθμητικά όρια που ορίζονται από το άρθρο 42α παρ. 6 του ΚΝ 2190/20 ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτό Ελεγκτή οπότε στην περίπτωση αυτή, θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά και ο φορολογικός έλεγχος που αναφέρεται παραπάνω.
 • Οι εταιρείες αυτές είναι Ανώνυμες Εταιρείες που ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτό Ελεγκτή, συνεπώς υπόκεινται στον έλεγχο του άρθρου 82 παρ.5 του Κ.Ν. 2238/1994 και την ΠΟΛ 1159/2011.
Θ. Ερωτήματα από ΕΟΕ:
 • Εάν υπάγονται στο φορολογικό έλεγχο οι τεχνικές εταιρίες, οι οποίες δεν εκπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του υποχρεωτικού ελέγχου (δύο από τα τρία κριτήρια), αλλά υπάγονται στον έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή για την απόκτηση, διατήρηση και αναθεώρηση του εργοληπτικού πτυχίου.
 • Εάν οι θυγατρικές εταιρίες των εισηγμένων εταιριών στο Χ.Α., που δεν εκπληρούν τα όρια του ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές, υπάγονται στο φορολογικό έλεγχο.
 • Τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 4 του Νόμου που ψηφίσθηκε πρόσφατα, αφορούν τις εταιρίες που κλείνουν Ισολογισμό από την 31/12/2011 και μετά;
Απαντήσεις:
 1. Οι τεχνικές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες δεν εκπληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του υποχρεωτικού ελέγχου, δηλαδή δύο από τρία κριτήρια των αριθμητικών ορίων που ορίζονται από το άρθρο 42α παρ. 6 του ΚΝ 2190/20, αλλά υπάγονται στον έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή για την απόκτηση, διατήρηση και αναθεώρηση του εργοληπτικού τους πτυχίου, δεν υπάγονται στο φορολογικό έλεγχο που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 82 του Ν 2238/1994.
 2.  Οι θυγατρικές εταιρείες των εισηγμένων εταιρειών στο Χ.Α. που δεν εκπληρούν τα όρια του ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή, βάσει των αριθμητικών ορίων του ΚΝ 2190/1920, υπάγονται σε φορολογικό έλεγχο διότι ο έλεγχος που προβλέπεται από τα άρθρα 134 και 137 του ΚΝ 2190/20 είναι υποχρεωτικός, εφόσον συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
 3. Για τις εταιρίες των οποίων η διαχειριστική χρήση έληξε την 31/12/2011 ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Ν.4038/2012 πρόστιμα. Για τις εταιρίες με χρήση που έληξε πριν από αυτήν την ημερομηνία, αναμένεται έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Οικονομικών.

Διατυπωθέντα ερωτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών

Α.Π. 1794                                                                                         Αθήνα, 18 Μαΐου 2012

 

 

 

 

Προς  
το Υπουργείο Οικονομικών
Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος
Υπόψη Διευθυντή
Κύριου Παντελή Δασκαλάκη
Καρ. Σερβίας 10 / 10184 ΑθήναΜας υποβλήθηκε από ελεγκτική εταιρεία το κατωτέρω ερώτημα:
«Στα πλαίσια της χορήγησης ετήσιου πιστοποιητικού σε πελάτες μας αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ΚΦΕ, διατυπώνουμε προς το Συμβούλιο σας ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση εισφοράς 5% επί του συνόλου των ετησίων εισπράξεων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2963/2001 του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2963/2001 για την ανανέωση των λεωφορείων και την υλοποίηση έργων υποδομής αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, καθώς και την ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, επιβάλλεται εισφορά πέντε τοις εκατό (5% ) επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων των ΚΤΕΛ, το οποίο κατανέμεται ως εξής:
α) Ποσοστό 1% αφορά εισφορά υπέρ ασθενέστερων ΚΤΕΛ.
β) Ποσοστό 3% διατίθεται αποκλειστικά για την ανανέωση του ιδιόκτητου στόλου λεωφορείων ή και των μετόχων του.
γ) Ποσοστό 1% διατίθεται αποκλειστικά στη χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού των ΚΤΕΛ π.χ. σταθμοί, πρακτορεία άφιξης αναχώρησης λεωφορείων, σταθμών στέγασης και συντήρησης, μηχανοργάνωσης κλπ.
Για τον λογιστικό χειρισμό των εισφορών αυτών εκδόθηκε η ατομική απάντηση ΣΛΟΤ υπ’ αριθμ. πρωτ. 153/24.4.2007, σύμφωνα με την οποία: “Η εισφορά 1% υπέρ ασθενέστερων ΚΤΕΛ, αφορά, κυρίως, ποσό που εισπράττεται για λογαριασμό τρίτων και συνεπώς αναγνωρίζεται απευθείας σε λογαριασμό υποχρέωσης (ΚΑ 53 Ε.Γ.Λ.Σ.), από το οποίο και κατατίθεται σε λογαριασμό του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, σύμφωνα μετ ο άρθρο 13 του Ν. 2963/2001. Οι εισφορές 3% για την ανανέωση του στόλου και 1% για την χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού, αναγνωρίζονται κανονικά ως έσοδα και λοιπά στοιχεία των ακαθάριστων εισπράξεων, με δεδομένο ότι δεν αφορούν ούτε επιχορηγήσεις ούτε συγκεκριμένη υποχρέωση των ΚΤΕΛ, αλλά δέσμευση ταμιακών διαθεσίμων για διενέργεια μελλοντικών επενδύσεων. Τα ποσά αυτά υπολογίζονται, κατατίθενται σε ειδικούς λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2963/2001 και μέσω του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, εμφανίζονται σε λογαριασμούς αποθεματικών της καθαρής θέσης (ΚΑ 41 Ε.Γ.Λ.Σ.). Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, τα αποθεματικά αυτά μπορούν να μεταφέρονται στα αποτελέσματα εις νέον".
Στην πράξη, τα ΚΤΕΛ, δεν υπολογίζουν την παραπάνω εισφορά 5% επί του συνόλου των ετησίων εισπράξεών τους, όπως προβλέπει ο Ν. 2963/2001, αλλά επί του συνόλου των ετησίων ακαθάριστων εσόδων τους και με το ποσό αυτό επιβαρύνουν τα ετήσια αποτελέσματά τους ανεξάρτητα από το χρόνο της είσπραξής τους.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σας αναφέρουμε ότι η εισφορά 1% υπέρ των ασθενέστερων ΚΤΕΛ λογίζεται ως υποχρέωση και αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, η εισφορά 3% για την ανανέωση του στόλου, αν αφορά τους μετόχους ιδιοκτήτες λεωφορείων λογίζεται ως υποχρέωση και αποδίδεται στους δικαιούχους μετόχους ιδιοκτήτες λεωφορείων, ενώ αν αφορά το ίδιο το ΚΤΕΛ θεωρείται ως επιχορήγηση και λογίζεται απευθείας στη καθαρή θέση του ισολογισμού ως ειδικό αποθεματικό και η εισφορά 1% για χρηματοδότηση έργων υποδομής και εκσυγχρονισμού των ΚΤΕΛ θεωρείται ως επιχορήγηση και λογίζεται απευθείας στη καθαρή θέση του ισολογισμού ως ειδικό αποθεματικό.
Το ερώτημα που σας υποβάλλουμε με την παρούσα επιστολή μας είναι κατά πόσο η εισφορά 5% του Ν. 2963/2001, με την οποία επιβαρύνονται τα λογιστικά αποτελέσματα των Ισολογισμών των ΚΤΕΛ, εκπίπτει φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδά τους».
Κατά την γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου όσον αφορά το 1% υπέρ των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, αντιμετωπίζεται σύμφωνα και με την γνωμάτευση του ΣΛΟΤ ως εισφορά υπέρ τρίτων και συνεπώς δεν συντρέχει περίπτωση φορολογικής αναμόρφωσης (φορολογική επιβάρυνση).
Για το υπόλοιπο 4% που αφορά παρακράτηση για επενδύσεις του ιδίου ΚΤΕΛ, πρέπει να γίνεται φορολογική αναμόρφωση.
Παρακαλούμε να έχουμε τη δική σας θέση στο ανωτέρω θέμα.


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Διευκρινήσεις για την συμπλήρωση του Παραρτήματος ΙΙ

Ανταποκρινόμενοι σε σχετικά ερωτήματα ελεγκτικών εταιρειών και συναδέλφων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  και κατόπιν εισήγησης της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ., σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα συμπλήρωσης του πίνακα Γενικών Πληροφοριών του παραρτήματος II της Πολ 1159/2011.
Επισημαίνεται ότι ο προτεινόμενος τρόπος συμπλήρωσης των αναγκαίων πληροφοριών είναι ενδεικτικός και σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωση των στοιχείων με τον πλέον προσήκοντα τρόπο, με βάση τα πραγματικά δεδομένα της κάθε ελεγχόμενης οντότητας, εναπόκειται στην επαγγελματική κρίση του υπευθύνου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Ειδικότερα η συμπλήρωση των πληροφοριών που αναφέρονται στην κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης είναι αποδεκτό να καταλήγει είτε στα κέρδη προ φόρων, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο υπόδειγμα, είτε στα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων της ομάδας 8 του ΕΓΛΣ.

Κάντε κλικ εδώ για τις υπόδειγμα συμπλήρωσης του πίνακα Γενικών Πληροφοριών του παραρτήματος II της Πολ 1159/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  ΛΟΓΙΣΤΩΝ


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής ΛογιστήςΑπαντήσεις σε ερωτήματα Ελεγκτικών Εταιρειών σχετικά με την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης

Απαντήσεις σε ερωτήματα Ελεγκτικών Εταιρειών σχετικά με την αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης.

Ερώτημα 1ο:  Η διοίκηση της ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας δεν χορηγεί στον ελεγκτή επιστολή διαβεβαιώσεων - παραστάσεων για το φορολογικό πιστοποιητικό.

Γνώμη Ε.Σ.:   Στο Δ.Π.Ε. 580 Έγγραφες διαβεβαιώσεις αναφέρονται τα ακόλουθα:

Στην παράγραφο 10 «Ο ελεγκτής πρέπει να ζητά από τη διοίκηση να παράσχει έγγραφη διαβεβαίωση ότι έχει ανταποκριθεί στην ευθύνη της ……».
 Στην παράγραφο 11 «Ο ελεγκτής πρέπει να ζητά από τη διοίκηση να του παρέχει έγγραφη διαβεβαίωση ότι:
(α) Παρείχε στον ελεγκτή όλες τις σχετικές πληροφορίες και την πρόσβαση που συμφωνήθηκε στους όρους της ανάθεσης ελέγχου και
(β) …..».
Στην παράγραφο Α7 «Ο ελεγκτής δεν δύναται να κρίνει μόνο βάσει άλλων ελεγκτικών τεκμηρίων το εάν η διοίκηση έχει εκπληρώσει τις ευθύνες που αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11».
Στην παράγραφο 20 «Ο ελεγκτής πρέπει να δηλώσει αδυναμία έκφρασης γνώμης (συμπεράσματος) …. εάν:
(α) Συμπεράνει ότι υπάρχει επαρκής αμφιβολία για την ακεραιότητα της διοίκησης, ώστε οι έγγραφες διαβεβαιώσεις που απαιτούνται από τις παραγράφους 10 και 11 να μην είναι αξιόπιστες, ή
(β) Η διοίκηση δεν παράσχει τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που απαιτούνται από τις παραγράφους 10 και 11».
Στην παράγραφο Α26 «Ο ελεγκτής δεν δύναται να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια εάν συμπεράνει ότι οι έγγραφες διαβεβαιώσεις για αυτά τα θέματα είναι αναξιόπιστες ή εάν η διοίκηση δεν παράσχει αυτές τις έγγραφες διαβεβαιώσεις. Οι πιθανές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις από τέτοια αδυναμία δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία, λογαριασμούς ή κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων και ως εκ τούτου είναι διάχυτες. Το ΔΠΕ 705 απαιτεί από τον ελεγκτή να δηλώσει αδυναμία έκφρασης γνώμης (συμπεράσματος) ….. σε τέτοιες περιστάσεις».

Ερώτημα 2ο: Δεν έχει ληφθεί επιστολή νομικού συμβούλου για το φορολογικό πιστοποιητικό.

Γνώμη Ε.Σ.: Ο ελεγκτής πρέπει να λάβει έγγραφη διαβεβαίωση από τη διοίκηση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις για φορολογικά θέματα και εφόσον τεκμηριώσει τον ισχυρισμό αυτό.(π.χ. διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχουν αμοιβές δικηγόρων ή δικαστικά έξοδα για τέτοια θέματα) δεν πρέπει να κάνει σχετική αναφορά στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει στην έκθεση αυτή να περιλάβει σχετική παρατήρηση και ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος να οδηγηθεί σε συμπέρασμα με επιφύλαξη ή σε αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος.  
 
Ερώτημα 3ο: Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν υπογραφεί από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους λογιστή.

Γνώμη Ε.Σ.: Επειδή η δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναφέρεται σε «κέρδη ισολογισμού» και όχι «κέρδη λογιστικών βιβλίων» και η δήλωση αυτή συνοδεύεται από μια πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων, ο ελεγκτής στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης πρέπει να δηλώσει αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος.

Ερώτημα 4ο: Οι οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ελεγχόμενης εταιρείας.

Γνώμη Ε.Σ. : Για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στο αμέσως προηγούμενο ερώτημα, ο ελεγκτής στην έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης πρέπει να δηλώσει αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της. Πολιτική απορρήτου.

Αποδέχομαι cookies από αυτή την ιστοσελίδα.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk