SOEL logo

 

Επιτροπή Απαλλαγών

Επιτροπή ΑπαλλαγώνΚανονισμός Απαλλαγών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο υπ’ αριθμ. 4449/2017 (ΦΕΚ Α 7/24.1.2017) «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄/136/5.6.2003), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 9 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4170/2013 (ΦΕΚ Α΄163), καθώς και το άρθρο 1 παρ. 3 τους ως άνω νόμου, όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΓΟΠ0001064 ΕΞ2014/22-08-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2014) και τις υπ.’ αριθμ. ΓΔΟΠ0001064ΕΞ 2015/27-02-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 166/24- 3-2015) Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000494 ΕΞ 2017 /ΧΠ 546 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 158/31.03.2017) τροποποιήσεις της περί διορισμού του ΔΣ της ΕΛΤΕ.
4. Το υπ’ αριθμ. 1239/ 24.05.2017 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ
5. Την υπ’ αριθμ. 130/5/25.05.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Τ.Ε.
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005).


Άρθρο 1 - Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για τη χορήγηση απαλλαγών, από τις επαγγελματικές εξετάσεις των υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών λογιστών και η συγκρότηση Επιτροπής Απαλλαγών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 4449/2017.

Άρθρο 2 - Ταξινόμηση Γνωστικών Αντικειμένων (άρθρου 8 Ν. 4449/2017)

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των απαλλαγών, τα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 9 Ν. 4449/2017 ταξινομούνται κατά βαθμό σημαντικότητας για το ελεγκτικό επάγγελμα σε μαθήματα υπόβαθρου, βασικά επαγγελματικά μαθήματα και ανώτερα επαγγελματικά μαθήματα ως εξής:

α. Μαθήματα υπόβαθρου
(δ1) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου
(ε) Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής
(στ1) Οικονομική Επιχειρήσεων – Πολιτική Οικονομία
(στ2) Διεθνής Οικονομία
(ζ1) Βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων

β. Βασικά επαγγελματικά μαθήματα
(α1) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα
(α2) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(β1) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή
(β2) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος
(γ1) Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν. 4308/2014
(γ2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
(δ2) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου
(ζ2) Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα
(η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου – εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου
(θ) Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική (Θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική)
(ιβ) Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα

γ. Ανώτερα επαγγελματικά μαθήματα
(ια) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ΔΠΧΑ
(ιγ) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
(η2) Ειδικές Διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920
(ιδ1) Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
(ιδ2) Καταστάσεις ταμειακών ροών
(ιε1) Φορολογία Φυσικών Προσώπων
(ιε2) Φορολογία Νομικών Προσώπων
(ι1) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου Τομέα
(ι2) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών
(ι3) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών επιχειρήσεων
(ι4) Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών επιχειρήσεων
(ιστ) Ενοποιημένες Οικονομικές ΚαταστάσειςΆρθρο 3 - Γενικές αρχές απαλλαγών

Γενικές αρχές απαλλαγών

α. Η παροχή απαλλαγών, σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν. 4449/2017, κλιμακώνεται ανάλογα με την κατηγορία του γνωστικού αντικειμένου.
• Στα μαθήματα υπόβαθρου χορηγείται απαλλαγή, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β – ε κατωτέρω.
• Στα βασικά επαγγελματικά μαθήματα δεν χορηγείται απαλλαγή παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β - στ κατωτέρω.
• Στα ανώτερα επαγγελματικά μαθήματα δεν χορηγείται καμία απαλλαγή.

β. Για τη χορήγηση απαλλαγών, εξετάζεται από την Επιτροπή Απαλλαγών του άρθρου 4 της παρούσας, η αντιστοίχιση μεταξύ της ύλης του κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος και της αντίστοιχης εξεταστέας ύλης των επαγγελματικών εξετάσεων του μαθήματος που ζητείται απαλλαγή.

γ. Απαλλαγή, σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, από τις επαγγελματικές εξετάσεις των υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών λογιστών χορηγείται μόνον στα μαθήματα υπόβαθρου και όταν ο αιτών είναι κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής, ή κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής, ή κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης της ημεδαπής. Προϋπόθεση αποτελεί να έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς (σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο) τουλάχιστον στο 80% της αντίστοιχης εξεταστέας ύλης των επαγγελματικών εξετάσεων του μαθήματος.

δ. Ο βαθμός κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος για το οποίο ζητείται απαλλαγή, καθώς και το διάστημα που έχει παρέλθει από το χρόνο περάτωσης των σπουδών λαμβάνεται υπόψη στην απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγών. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να έχει παρέλθει δεκαετία από την ημερομηνία της αρχικής εγγραφής στο πρώτο Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής που αναφέρεται στην παράγραφο γ ανωτέρω.

ε. Οι μέθοδοι εξετάσεων (π.χ. Γραπτές, προφορικές εξετάσεις, με ανοικτά ή κλειστά βιβλία κ.λ.π.) κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος, που ζητείται απαλλαγή, λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση για τη χορήγηση απαλλαγών. Δεν χορηγείται απαλλαγή για μαθήματα στα οποία οι σπουδαστές αξιολογήθηκαν είτε από εργασίες που τους ανατέθηκαν, είτε από τις ώρες παρακολούθησης και διδασκαλίας. Οι μέθοδοι εξετάσεων κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος πρέπει να είναι ισοδύναμες με τις αντίστοιχες των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 8 του Ν. 4449/2017.

στ. Στα βασικά επαγγελματικά μαθήματα χορηγείται απαλλαγή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνον όταν ο αιτών κατέχει Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών Πανεπιστημιακού ή Ισοδύναμου Ιδρύματος εσωτερικού ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιπλέον έχει λάβει αποδεδειγμένα εξειδίκευση στο συγκεκριμένο μάθημα που ζητείται απαλλαγή.

Άρθρο 4 - Επιτροπή Απαλλαγών

Συγκροτείται η Επιτροπή Απαλλαγών Επαγγελματικών Εξετάσεων (ΕΠ.Α.Ε.Ε.). Η Επιτροπή αυτή είναι πενταμελής, με τριετή θητεία, και απαρτίζεται από:
α. Έναν καθηγητή Πανεπιστημίου, οριζόμενο από το ΔΣ της ΕΛΤΕ, ως Πρόεδρο της Επιτροπής
β. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της Ε.Λ.Τ.Ε ως μέλος της Επιτροπής
γ. Το Διευθυντή Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του ΣΟΕΛ, ως μέλος της Επιτροπής
δ. Ένα μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ που προτείνεται από αυτό, ως μέλος της Επιτροπής
ε. Έναν ακόμα ακαδημαϊκό, οριζόμενο από το ΔΣ της ΕΛΤΕ, ως μέλος της Επιτροπής
Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ ορίζεται ο γραμματέας της Επιτροπής και καθορίζονται οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Απαλλαγών οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΣΟΕΛ.

Άρθρο 5 - Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών

Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών

Η απαλλαγή των υποψηφίων από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν. 4449/2017.
Η χορήγηση απαλλαγής από τις επαγγελματικές εξετάσεις εξετάζεται από την Επιτροπή Απαλλαγών του άρθρου 4 μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου υποψήφιου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Μαζί με την αίτηση ο υποψήφιος θα υποβάλει:
α) Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων για την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου .
β) Αναλυτικό περίγραμμα της ύλης του πανεπιστημιακού μαθήματος που ίσχυε κατά το χρόνο επιτυχίας του στις εξετάσεις, επικυρωμένο από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.
γ) Αναλυτική αντιστοίχιση μεταξύ της ύλης του κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος και της εξεταστέας ύλης του γνωστικού αντικειμένου που ζητείται απαλλαγή.
δ) Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση της Επιτροπής Απαλλαγών, θεωρηθεί απαραίτητο.

Άρθρο 6 - Συνεδριάσεις Επιτροπής

Η Επιτροπή Απαλλαγών συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.
Η Επιτροπή Απαλλαγών βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) από τα πέντε (5) μέλη.
Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά τα οποία κοινοποιούνται στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.


Άρθρο 7 - Αποφάσεις Επιτροπής

Αποφάσεις Επιτροπής
Η Επιτροπή Απαλλαγών, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι οι εξετάσεις των υποψηφίων ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι επαγγελματικές και διαφέρουν, κατά το πλείστον ουσιωδώς από εκείνες των πανεπιστημιακών εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου.
Η απαλλαγή από τις επαγγελματικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα χορηγείται με κατά πλειοψηφία απόφαση των παρισταμένων στις συνεδριάσεις μελών της Επιτροπής Απαλλαγών.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Απαλλαγών γνωστοποιούνται στο Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ, το οποίο της επικυρώνει και εισηγείται σχετικά στην ΕΛΤΕ, αποστέλλοντας και το αιτιολογικό της απαλλαγής ή της απόρριψης της αίτησης.
Επί της απόφασης απαλλαγής μπορεί να υποβληθεί ένσταση από τον ενδιαφερόμενο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Επί της ένστασης αυτής η Επιτροπή Απαλλαγών αποφασίζει οριστικά εντός των επομένων δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ένστασης.


Άρθρο 8 - Τήρηση αρχείου απαλλαγών

Για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Απαλλαγών τηρείται αρχείο σχετικά με τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων υπόβαθρου σε κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. γ. Το αρχείο αυτό παρακολουθείται συνεχώς και ανανεώνεται ανάλογα με τις αλλαγές που γίνονται είτε στην ύλη κάθε πανεπιστημιακού μαθήματος είτε στην ύλη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου των επαγγελματικών εξετάσεων

Άρθρο 9 - Λοιπά Θέματα

Τελικές διατάξεις
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Δια της παρούσας καταργείται κάθε αντίθετη προς αυτή κανονιστική πράξη.
4. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
5. Θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα Κανονιστική Απόφαση αντιμετωπίζονται με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής του άρθρου 4 της παρούσας που έχει επικυρωθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ.


Σύνθεση

1. Χρήστος Νεγκάκης
Καθηγητής Πανεπιστημίου, ως Πρόεδρος

2. Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ, ως μέλος

3. Βασίλειος Λουμιώτης
Διευθυντής Σπουδών του ΙΕΣΟΕΛ, ως μέλος

4. Δημήτριος Κουτσός - Κουτσόπουλος
ΟΕΛ - Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ, ως μέλος

5. Γεώργιος Παπαναστασόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου, ως μέλος

6. Δέσποινα Λέκκα
Διοικ. Υπάλληλος, ως Γραμματέας
    Ανακοινώσεις
Επιστολή προς κάθε ενδιαφερόμενο

Α.Π. 260                                                                                                                                        Αθήνα,  10  Φεβρουαρίου  2014
Προς    
τις Ελεγκτικές Εταιρείες
(με την παράκληση να ενημερώσετε σχετικά τα Μέλη σας)


Θέμα:  Τροποποίηση παραβόλων στις αιτήσεις απαλλαγών και ενστάσεων από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 7 του Ν.3693/2008.


Σας γνωστοποιούμε ότι το Εποπτικό Συμβούλιο κατά την υπ’αριθμ. Ζ΄49/4/5.2.2014 συνεδρίασή του, κάνοντας αποδεκτή την υπ’ αριθμ. 1η ΕΑ-18/20.01.2014 εισήγηση της Επιτροπής Απαλλαγών, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

    * Kάθε αίτηση απαλλαγής από τις Επαγγελματικές Εξετάσεις του άρθρου 7 του Ν.3693/2008 να συνοδεύεται από παράβολο ύψους δέκα ευρώ (10€), για κάθε γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται απαλλαγή. Για τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα τύχουν απαλλαγών, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο παράβολο συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις για το γνωστικό αντικείμενο.
    * Kάθε αίτηση ένστασης θα συνοδεύεται με παράβολο ύψους δέκα ευρώ (10€) για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Στην περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, θα επιστρέφεται το ποσό του παραβόλου στον ενδιαφερόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής παύει να ισχύει μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία απόφασης χορήγησης της απαλλαγής, εφόσον δεν έχει καταβληθεί το παράβολο.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής ΛογιστήςΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Α.Π. 2046

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2018


Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο

Θέμα: Υποβολή «Αιτήσεων Απαλλαγής» από τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 8 του Ν.4449/2017 για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Σας ενημερώνουμε ότι, όσοι έχετε τις προϋποθέσεις και επιθυμείτε να σας χορηγηθεί απαλλαγή από ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 8 του Ν.4449/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση στην Επιτροπή Απαλλαγών.

Το έντυπο της αίτησης απαλλαγής, που πρέπει να υποβάλετε, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΣΟΕΛ (www.soel.gr / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΝΤΥΠΑ).
Οι αιτήσεις απαλλαγής πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ΣΟΕΛ (Καποδιστρίου 28, Αθήνα) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 στις 15:00.

Οι αιτήσεις θα θεωρούνται ΕΓΚΥΡΕΣ μόνο εφόσον:

Α) συνοδεύονται από τα αναγραφόμενα στην αίτηση επικυρωμένα από το εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης δικαιολογητικά
Β) έχει καταβληθεί το παράβολο των 10€ ανά γνωστικό αντικείμενο

Για την πλήρη ενημέρωσή σας, σας παραπέμπουμε στον Κανονισμό Απαλλαγών που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΣΟΕΛ (www.soel.gr / ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ).

Επισημαίνουμε ότι απαλλαγές από τις Επαγγελματικές εξετάσεις θα χορηγούνται κυρίως στα μαθήματα υπόβαθρου σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Απαλλαγών και ειδικότερα με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει δεκαετία από την πρώτη σας εγγραφή σε ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο από το οποίο ζητάτε απαλλαγή.

Επίσης, επισημαίνουμε ότι το βάρος της απόδειξης για την ύλη των μαθημάτων που έχετε διδαχθεί την έχετε εσείς οι ίδιοι.

Διευκρινίζουμε ότι σε όσους χορηγηθούν απαλλαγές θα πρέπει να καταβάλουν για κάθε γνωστικό αντικείμενο ποσό ίσο με το αντίστοιχο παράβολο συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις του Ν.4449/2017.

Η κατάθεση του ποσού αυτού μπορεί να γίνει στους παρακάτω Τραπεζικούς Λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ: 129/480358-24
ALPHA: 8020 0200 1000999
EUROBANK: 00260062110200840090

ή IBAN:

ΕΘΝΙΚΗ: GR 07 0110 1290 0000 1294 8035824
ALPHA: GR 14 0140 8020 8020 0200 1000999
EUROBANK: GR 77 026 0062 0000 110 200 840090

Υπενθυμίζεται ότι η άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής παύει να ισχύει μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία απόφασης χορήγησης απαλλαγής, εφόσον δεν έχει καταβληθεί το παράβολο.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του ΣΟΕΛ (κα Δέσποινα Λέκκα στο τηλέφωνο 210-3891417 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής ΑπαλλαγώνΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΓΚΑΚΗΣ
Καθηγητής ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣυνημμένα:
Πίνακας με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν στείλει «Αναλυτικό Περίγραμμα της Ύλης» ή/και «Αντιστοίχηση της Ύλης»
Έντυπο Αίτησης Απαλλαγής