SOEL logo

 

Ανακοίνωση επαγγελματικών εξετάσεων Δεκεμβρίου 2016


ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
επαγγελματικών εξετάσεων Δεκεμβρίου 2016Σας γνωστοποιούμε το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών επαγγελματικών εξετάσεων Δεκεμβρίου 2016 στα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με την από 15.6.2009 απόφαση του κ. Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «για την ανάθεση των επαγγελματικών εξετάσεων και των ειδικών επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174/25.8.2008)».

Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα: Καποδιστρίου 28, τηλ. 210-3891400 - Θεσσαλονίκη: Γιαννιτσών 31 & Καρυοφύλλη, τηλ. 2310-502980.

Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 έως και Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 (αναλυτικό πρόγραμμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.soel.gr).

Δικαίωμα συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις του Δεκεμβρίου 2016 έχουν:

• Τα μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. καθώς και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν 3693/2008 για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και επιθυμούν να εξεταστούν.
• Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στο Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (Joint Examination Scheme), το οποίο διοργανώνεται από το Σ.Ο.Ε.Λ. και το ACCA, καθώς και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών (Accredited Membership Programme) το οποίο διοργανώνεται από το Σ.Ο.Ε.Λ. και το ICAEW, για τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

(α2) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα [άρθρο 8 Ν. 3693/2008 § 1(α)]
(γ1) Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν. 4308/2014 [άρθρο 8 Ν. 3693/2008 § 1 (ιγ)]
(γ2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) [άρθρο 8 Ν. 3693/2008 § 1 (ιγ)]
(δ1) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου [άρθρο 8 Ν. 3693/2008 § 1 (ιδ)]
(δ2) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου [άρθρο 8 Ν. 3693/2008 § 1 (ιε)]
(η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου – εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου [άρθρο 8 § 1 (ια) και (ιβ) Ν. 3693/2008]
(η2) Ειδικές διατάξεις Κ.Ν.2190/20 [άρθρο 8 § 1 (ια) και (ιβ) Ν. 3693/2008]
(ιε1) Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων [άρθρο 8 Ν. 3693/2008 § 1 (ιγ)]
(ιε2) Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων [άρθρο 8 Ν. 3693/2008 § 1 (ιγ)]

Δικαίωμα συμμετοχής στις ειδικές γραπτές εξετάσεις του άρθρου 12 του Ν. 3693/2008 έχουν όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Ελληνικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την άσκηση του επαγγέλματός τους στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν τις ίδιες ημέρες και ώρες που προβλέπονται στο πρόγραμμα του Δεκεμβρίου 2016 στα ανωτέρω αναφερόμενα γνωστικά αντικείμενα (α2, γ1,γ2, δ1,δ2, η1, η2, ιε1 και ιε2).

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και τα θέματα κοινά. Κατ’ εξαίρεση για άτομα με ειδικές ανάγκες διενεργούνται προφορικές εξετάσεις, μετά από απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής, ύστερα από αίτημα του υποψηφίου, το οποίο κατατίθεται με την αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις και συνοδεύεται υποχρεωτικά από ιατρική γνωμάτευση περί της αδυναμίας ή δυσχέρειας συμμετοχής του στις γραπτές εξετάσεις.

Τα μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία του Σ.Ο.Ε.Λ. μέχρι 30.9.2016.

Οι εκπαιδευόμενοι του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. πρέπει να έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα παρακολούθησής τους ή να έχουν κάνει διακανονισμό.

Τα παράβολα των εξετάσεων Δεκεμβρίου 2016 για κάθε γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Η15/4/4.11.2015 συνεδρίαση του Ε.Σ., έχουν ως εξής:

Γνωστικά αντικείμενα Παράβολα Εξετάσεων

- Γνωστικά αντικείμενα υπ’ αριθμ. α1, β1, θ, ια, ιβ, ιγ και ιστ 60 €
- Υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα (υπ’ αριθμ. α2, β2, γ1, γ2, δ1, δ2, ε, στ1, στ2, ζ1, ζ2, η1, η2, ι1, ι2, ι3, ι4, ιδ1, ιδ2, ιε1, ιε2) 45 €

Οι συμμετέχοντες στις ειδικές γραπτές εξετάσεις του άρθρου 12 του Ν. 3693/2008, θα καταβάλουν το παράβολο 120€ για κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Τα εξέταστρα (παράβολα) δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται σε περίπτωση απουσίας από τις εξετάσεις.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.soel.gr.
- είτε ατομικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο
- είτε από «εντεταλμένο χρήστη» τον οποίο μπορεί να ορίσει η εταιρία ορκωτών ελεγκτών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 και θα θεωρούνται ΕΓΚΥΡΕΣ μόνο εφόσον έχει εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής (παράβολα) μέσα στην προθεσμία υποβολής.

Προσοχή: τα μαθήματα στα οποία έχει δοθεί απαλλαγή δε δηλώνονται στις εξετάσεις. Πληρώνεται μόνο το αντίστοιχο παράβολο σε λογαριασμό διαφορετικό από αυτόν των παραβόλων εξετάσεων.

Οι εξεταζόμενοι εφοδιάζονται από το Σ.Ο.Ε.Λ. με:

• ειδικές σφραγισμένες κόλλες για τις εξετάσεις και για πρόχειρο όταν χρειάζεται
• αριθμομηχανή (computer), εφόσον είναι απαραίτητη για τις εξετάσεις
• σχέδιο λογαριασμών, όπου είναι απαραίτητο
ενώ θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ταυτότητα μέλους του Σ.Ο.Ε.Λ. ή την αστυνομική τους ταυτότητα και στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου. Απαγορεύεται η χρήση κοινού μολυβιού ή στυλό άλλου χρώματος.
Στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων:
- Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν. 4308/2014 - Φορολογία 1
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) - Φορολογία 1
- Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Φ.Π.) - Φορολογία 2
- Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Φ.Ν.Π.) - Φορολογία 2
θα χορηγείται για χρήση κατά τις εξετάσεις ο αντίστοιχος Κώδικας Φορολογικής Νομοθεσίας.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται στους εξεταζομένους να φέρουν μαζί τους στο έδρανο ή παραπλεύρως αυτού οποιοδήποτε αντικείμενο, βιβλίο, σημειώσεις, χαρτί έστω και λευκό, κινητά τηλέφωνα κ.λ.π.
Για τα λοιπά (εξεταστέα ύλη, τρόπος βαθμολογίας, απουσία από τις εξετάσεις, ανάρμοστη συμπεριφορά σ’ αυτές κλπ) θα λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς.


Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Π. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής ΛογιστήςΣυνημμένα:
1. Πρόγραμμα Επαγγελματικών Εξετάσεων
2. Οδηγίες Διεξαγωγής των Επαγγελματικών Εξετάσεων

Ημερομηνία

Ώρα

Τομέας Γνώσεων / Γνωστικά Αντικείμενα

Σάββατο

10-Δεκ

8:30 – 11:30

(α1) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα

12:00 – 13:30

(δ1)  Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου

14:00 – 15:30

(δ2)  Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου

Κυριακή

11- Δεκ

8:30 – 11:30

(θ) Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική

12:00 – 13:30

(γ1) Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν.4308/2014

14:00 – 15:30

(γ2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Δευτέρα

12- Δεκ

13:30 – 16:30

(β1) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή

17:00 – 18:30

(β2) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος

Τρίτη

13- Δεκ

13:30 – 16:30

(ια) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ΔΠΧΑ

17:00 – 18:30

(ζ1) Βασικές Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης Επιχ/σεων

19:00 – 20:30

(ζ2) Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα

Τετάρτη

14- Δεκ

13:30 – 15:00

(ι1) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου Τομέα

15:30 – 17:00

(ι2) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών

17:30 – 19:00

(ι3)  Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Πέμπτη

15- Δεκ

13:30 – 15:00

(ι4)  Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

15:30 – 17:00

(ιδ1) Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

17:30 – 19:00

(ιδ2) Καταστάσεις Ταμιακών Ροών

Παρασκευή

16- Δεκ

13:30 – 16:30

(ιγ) Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

17:00 – 18:30

(α2) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Σάββατο

17- Δεκ

8:30 – 10:00

(στ1) Οικονομική Επιχειρήσεων - Πολιτική Οικονομία

10:30 – 12:00

(στ2) Διεθνής Οικονομία

Κυριακή

18- Δεκ

8:30 – 10:30

(ε) Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι

11:00 – 12:30

(η1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου–εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου13:00 – 14:30

(η2) Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν 2190/1920

Δευτέρα

19- Δεκ

13:30 – 16:30

(ιστ) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

17:00 – 18:30

(ιε1) Φορολογία Φυσικών Προσώπων

19:00 – 20:30

(ιε2) Φορολογία Νομικών Προσώπων

Τρίτη

20- Δεκ

13:30 – 16:30

(ιβ) Πληροφορική και μηχανογραφικά συστήματα

Οδηγίες Διεξαγωγής
των Επαγγελματικών ΕξετάσεωνΑ. Οργάνωση των επαγγελματικών εξετάσεων

1. Οι επαγγελματικές εξετάσεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών διενεργούνται από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ. Αποτελείται από δύο μέλη ΔΕΠ/ΑΕΙ, το ένα στο γνωστικό πεδίο της λογιστικής ή της ελεγκτικής εκ των οποίων ορίζεται ο Πρόεδρος και από τρία μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ.
2. Στις ανωτέρω επαγγελματικές εξετάσεις υπόκεινται, εκτός από τα μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κατά τις διατάξεις του Ν.3693/2008, όπως ισχύει κάθε φορά, και οι σπουδαστές του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
3. Το Σ.Ο.Ε.Λ. είναι υπεύθυνο για τα διαδικαστικά και οργανωτικά θέματα των εξετάσεων (επεξεργασία των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις, ορισμός εξεταστικού κέντρου στην Αθήνα, καθορισμός αναλυτικού προγράμματος εξετάσεων, ορισμός υπευθύνων αιθουσών, επιτηρητών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, ασφαλής διακίνηση των θεμάτων, ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων κλπ.)
4. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. ορίζει, για κάθε εξεταστική περίοδο και για κάθε γνωστικό αντικείμενο, τους θεματοθέτες και τους εξεταστές σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (αρθ.15 Ν1245/24.06.2009).
5. Η πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή της παραγράφου 1 λαμβάνει γνώση των διαδικαστικών και οργανωτικών ενεργειών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 ανωτέρω, εγκρίνει, συμπληρώνει ή τροποποιεί αυτές, εποπτεύει τη διεξαγωγή των εξετάσεων, αποσφραγίζει τα γραπτά των εξεταζομένων και επικυρώνει τα αποτελέσματα.
6. Ένα μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής παρίσταται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, ως γενικός υπεύθυνος των εξετάσεων, για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος που τυχόν ανακύψει. Το μέλος αυτό που τελεί χρέη επόπτη των επαγγελματικών εξετάσεων οφείλει να συντάσσει καθημερινά δελτίο συμβάντων, ενημερώνοντας σχετικά την Εξεταστική Επιτροπή.
7. Οι ειδικές επαγγελματικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι νόμιμοι ελεγκτές άλλων κρατών μελών καθώς και τρίτων χωρών που επιθυμούν να λάβουν επαγγελματική άδεια στην Ελλάδα διεξάγονται από το Σ.Ο.Ε.Λ. σε ίδιες ημερομηνίες κατά τις δύο εξεταστικές περιόδους, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του Κανονισμού Επαγγελματικών Εξετάσεων Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.


Β. Διεξαγωγή των επαγγελματικών εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο (Ιούλιο και Δεκέμβριο) και είναι γραπτές αλλά και προφορικές στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες μετά από απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής ύστερα από σχετικό αίτημα του υποψηφίου.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις κάθε εξεταστικής περιόδου έχουν τα πρόσωπα που ορίζονται στην ανακοίνωση των επαγγελματικών εξετάσεων. Το δικαίωμα αυτό παύει να ισχύει από τις εξετάσεις του Δεκεμβρίου 2013 εφόσον έχει παρέλθει δεκαετία από την αρχική ημερομηνία συμμετοχής στις επαγγελματικές εξετάσεις του Σ.Ο.Ε.Λ. Η περίοδος της δεκαετίας ισχύει και για τα μαθήματα του νομικού και φορολογικού κύκλου των προγραμμάτων ΣΟΕΛ-ACCA (JES) και ΣΟΕΛ-ICAEW (AMP). Μετά την παρέλευση της δεκαετίας διαγράφεται η υφιστάμενη βαθμολογία των γνωστικών αντικειμένων και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αρχίσουν εκ νέου τις επαγγελματικές εξετάσεις.
Ειδικά για όσους συμμετείχαν στις επαγγελματικές εξετάσεις μέχρι τον Ιούλιο 2013 ισχύουν τα κατωτέρω χρονικά όρια:

Προϋπάρχουσα συμμετοχή στις επαγγελματικές εξετάσεις

Χρόνος αποπεράτωσης επαγγελματικών εξετάσεων

Μέχρι

1 έτος

10 έτη

>>

2 έτη

9 έτη

>>

3 έτη

8 έτη

>>

4 έτη

7 έτη

>>

5 έτη

6 έτη

>>

6 έτη

5 έτη

Άνω των 6 ετών

4 έτη
Παρατίθεται κατωτέρω αναλυτικός πίνακας προσδιορισμού του χρόνου αποπεράτωσης των επαγγελματικών εξετάσεων για όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις αυτές μέχρι και τον Ιούλιο 2013.

Αρχική ημ/νία συμμετοχής στις εξετάσεις Έτη προϋπάρχουσας συμμετοχής Χρόνος αποπεράτωσης (από Δεκ-13)


          Αρχική ημ/νία συμμετοχής στις εξετάσεις

Έτη προϋπάρχουσας συμμετοχής

Χρόνος αποπεράτωσης (από Δεκ-13)

Τελευταία εξεταστική

Έως και Δεκέμβριο 2006

άνω των 6 ετών

4 έτη

Δεκ 2017

Ιούλιος 2007 – Δεκέμβριος 2007

μέχρι 6 έτη

5 έτη

Δεκ 2018

Ιούλιος 2008 – Δεκέμβριος 2008

μέχρι 5 έτη

6 έτη

Δεκ 2019

Ιούλιος 2009 – Δεκέμβριος 2009

μέχρι 4 έτη

7 έτη

Δεκ 2020

Ιούλιος 2010 – Δεκέμβριος 2010

μέχρι 3 έτη

8 έτη

Δεκ 2021

Ιούλιος 2011 – Δεκέμβριος 2011

μέχρι 2 έτη

9 έτη

Δεκ 2022

Ιούλιος 2012 – Ιούλιος 2013

μέχρι 1 έτος

10 έτη

Δεκ 20233. Το δικαίωμα συμμετοχής ασκείται με αίτηση στην οποία ορίζονται από τον ενδιαφερόμενο τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί και αφού έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το παράβολο συμμετοχής.
4. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση του προγράμματος των εξετάσεων, που γίνεται μέχρι 31 Μαΐου για την εξεταστική περίοδο Ιουλίου και μέχρι 25 Νοεμβρίου για την εξεταστική περίοδο Δεκεμβρίου.
5. Ο χρόνος εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου αναφέρεται στον παρατιθέμενο αναλυτικό πίνακα «Τομείς γνώσεων και γνωστικά αντικείμενα».
6. Για κάθε γνωστικό αντικείμενο ορίζονται δύο (2) θεματοθέτες, που καταρτίζουν τα προς εξέταση θέματα, σε τρεις (3) πλήρεις σειρές, όπως ορίζεται λεπτομερώς στην παράγραφο 8 κατωτέρω, αλλά και τις πλήρεις απαντήσεις σε αυτά.

Επίσης, για κάθε γνωστικό αντικείμενο ορίζονται δύο (2) εξεταστές οι οποίοι βαθμολογούν τα γραπτά εξετάσεων κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 19 κατωτέρω.

7. Τα θέματα πρέπει να είναι αναλόγου εκτάσεως σε χρόνο απάντησης, όπως παρατίθεται αναλυτικά στον κατωτέρω ενδεικτικό πίνακα.

Τομείς Γνώσεων

Γνωστικά αντικείμενα

Ώρες εξέτασης

1.

(α)Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα

(1)  Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα

·         Θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική

·         Βασικές Λογιστικές Αρχές Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

3

(2) Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Νομικό πλαίσιο και πρότυπα κατάρτισης ατομικών οικονομικών καταστάσεων

1,5

2.

(β)Ελεγκτική(1) Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή

·         Νομικό πλαίσιο και πρότυπα ελέγχου ατομικών οικονομικών καταστάσεων

·         Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής

3

(2) Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος

1,5

3.

(γ)

Φορολογία Ι

(1) Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν. 4308/2014

1,5

(2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

1,5

4.

(δ)

Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο – Εργατικό Δίκαιο

(1) Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου

1,5

(2) Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου

1,5

5.

(ε)

Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι

Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής

2

6.

(στ)

Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των Επιχειρήσεων

(1) Οικονομική Επιχειρήσεων – Πολιτική Οικονομία

1,5

(2) Διεθνής Οικονομία

1,5
Τομείς Γνώσεων

Γνωστικά αντικείμενα

Ώρες εξέτασης

7.

(ζ)

Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης

(1) Βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων

1,5

(2) Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα

1,5

8.

(η)

Εταιρικό – Πτωχευτικό Δίκαιο

(1) Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου – εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου

1,5

(2) Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920

1,5

9.

(θ)

Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική

Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική

(θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική)

3

10.

(ι)

Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίων Οργανισμών και ειδικών κλάδων επιχειρήσεων(1) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου τομέα

1,5

(2) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών

1,5

(3) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών επιχειρήσεων

1,5

(4) Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών επιχειρήσεων

1,5

11.

(ια)

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α.

3

12.

(ιβ)

Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα

Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα

3

13.

(ιγ)Διεθνή Πρότυπα ΕλέγχουΔιεθνή Πρότυπα Ελέγχου

·         Θεωρία και εφαρμοσμένη ελεγκτική

·         Κανόνες ανεξαρτησίας και επαγγελματική δεοντολογία

3

14.

(ιδ)

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

(1) Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

1,5

(2) Καταστάσεις ταμειακών ροών

1,5

15.

(ιε)

Φορολογία ΙΙ

(1) Φορολογία Φυσικών Προσώπων

1,5

(2) Φορολογία Νομικών Προσώπων

1,5

16.

(ιστ)Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσειςΕνοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

·         Νομικό πλαίσιο και πρότυπα σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

·         Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

38. Κατάρτιση θεμάτων εξετάσεων:

Τα θέματα εξετάσεων είναι κυρίως πρακτικά ώστε να αποδεικνύεται από τις απαντήσεις σε αυτά ότι ο εξεταζόμενος κατέχει επαρκώς το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εξετάζεται. Τα θέματα αυτά είναι πλήρως κατανοητά ώστε να μην απαιτείται καμία διευκρίνιση επ’ αυτών.

Καταρτίζονται τρεις (3) σειρές ισοδύναμων και διαφορετικών θεμάτων εξετάσεων μετά των απαντήσεων τους σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Για λόγους ομοιομορφίας:

α) Σε ένα μεγάλο φάκελο τίθενται και οι τρεις (3) σειρές των θεμάτων. Ο μεγάλος αυτός φάκελος είναι σφραγισμένος, υπογεγραμμένος από τους θεματοθέτες και αναγράφει εξωτερικά:
• Ημερομηνία εξετάσεων:………………………….
• Γνωστικό αντικείμενο:……………………………
• Ονοματεπώνυμα θεματοθετών:…………………..


β) Κάθε σειρά θεμάτων τίθεται σε ένα μικρότερο φάκελο που είναι και αυτός σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από τους θεματοθέτες και αναγράφει εξωτερικά:
• Ημερομηνία εξετάσεων:………………………….
• Γνωστικό αντικείμενο:……………………………
• Ονοματεπώνυμα θεματοθετών:………………….. και
• ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: Α ή Β ή Γ (αναλόγως).

Ο μεγάλος αυτός φάκελος με το περιεχόμενό του παραδίδεται επί υπογραφή στη Γραμματεία του Σ.Ο.Ε.Λ., προκειμένου να τεθεί υπόψη της Εξεταστικής Επιτροπής, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Η Εξεταστική Επιτροπή επιλέγει μία από τις τρεις σειρές στην οποία σειρά θεμάτων εξετάζονται οι υποψήφιοι.

Στη συνέχεια, τα επιλεγέντα θέματα εκτυπώνονται άμεσα στον ανάλογο αριθμό, τοποθετούνται και φυλάσσονται σε σφραγισμένους φακέλους με την ευθύνη της Εξεταστικής Επιτροπής, για να δοθούν στους εξεταζόμενους κατά την ημέρα των εξετάσεων.

9. Κάθε Γνωστικό Αντικείμενο βαθμολογείται κατά την κλίμακα 0 μέχρι 20. Για να θεωρείται επιτυχής η εξέταση κάθε Γνωστικού Αντικειμένου η βαθμολογία πρέπει να είναι ίση ή να υπερβαίνει το βαθμό 10.
Η βαθμολογία 0-20 κατανέμεται στα εξεταζόμενα θέματα και σημειώνονται παραπλεύρως κάθε θέματος οι μονάδες που λαμβάνει σε περίπτωση πλήρους και ακριβούς απαντήσεως. Ο βαθμός κάθε θέματος κατανέμεται περαιτέρω σε τυχόν ερωτήματα του θέματος.

10. Οι εξεταζόμενοι προσέρχονται στις εξετάσεις εγκαίρως και συμμορφώνονται με τις οδηγίες των εποπτευόντων τις εξετάσεις. Εξεταζόμενοι θορυβούντες, ενοχλούντες καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συζητούντες ή διαταράσσοντες το ήρεμο κλίμα της αίθουσας ανακαλούνται άμεσα στην τάξη από τον Επιτηρητή και σε περίπτωση υποτροπής ο Επιτηρητής ζητά από τον Επόπτη των εξετάσεων, που έχει οριστεί από την Εξεταστική Επιτροπή, να επιβληθούν οι δέουσες κυρώσεις που φθάνουν μέχρι αποβολής του εξεταζόμενου και παραπομπής του στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. για τα περαιτέρω. Ο Επιτηρητής έχει το δικαίωμα να αποβάλει αμέσως από την αίθουσα οποιονδήποτε συλλαμβάνεται αντιγράφων ή αποπειράται αντιγραφή, σημειώνοντας το περιστατικό πάνω στο γραπτό του εξεταζόμενου.

11. Οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά εξεταζόμενου αναφέρεται στον Επόπτη των εξετάσεων και στη συνέχεια στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. για την επιβολή των σχετικών ποινών.

12. Απόπειρα αντιγραφής ή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ισοδύναμη πράξη, συνεπάγεται την άμεση αποβολή από την αίθουσα των εξετάσεων του εξεταζόμενου και την παραπομπή του στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.

13. Κατά την προσέλευση, αποχώρηση και τη διάρκεια των εξετάσεων, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά και σεβασμό προς το περιβάλλον, τους θεματοθέτες, εξεταστές, επιβλέποντες και αρμοδίους υπαλλήλους του Σ.Ο.Ε.Λ.
Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να εξέλθει της αίθουσας των εξετάσεων οποιοσδήποτε εξεταζόμενος πριν από την παρέλευση μισής ώρας από την έναρξη των εξετάσεων.
Σε κάθε περίπτωση που εξεταζόμενος επιθυμεί να εξέλθει της αίθουσας των εξετάσεων κατά τη διάρκεια αυτών είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το γραπτό του και να θεωρηθεί ως περατώσας την εξέταση. Για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται επάνοδος στην αίθουσα των εξετάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν εγκρίσεως του επόπτη εξετάσεων μπορεί ο εξεταζόμενος να μεταβεί στην τουαλέτα. Ο Επιτηρητής της αίθουσας πρέπει να φροντίζει ώστε κατά το χρόνο ολοκλήρωσης των εξετάσεων να υπάρχουν στην αίθουσα τουλάχιστον δύο εξεταζόμενοι.

14. Απαγορεύεται αυστηρά οι εξεταζόμενοι να φέρουν επάνω τους ή στο έδρανο ή παραπλεύρως αυτού οποιοδήποτε αντικείμενο, βιβλίο, σημειώσεις, χαρτί έστω και λευκό, μικροϋπολογιστές (computers) καθώς και κινητά τηλέφωνα, ενώ πρέπει να φέρουν μαζί τους την ταυτότητα μέλους του Σ.Ο.Ε.Λ. ή την αστυνομική τους ταυτότητα και στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου. Απαγορεύεται η χρήση κοινού μολυβιού ή στυλό άλλου χρώματος. Ο έλεγχος της ταυτότητας των εξεταζομένων γίνεται από τον Επιτηρητή.

15. Οι εξεταζόμενοι εφοδιάζονται από το Σ.Ο.Ε.Λ.:
• Με ειδικές σφραγισμένες κόλλες για τις εξετάσεις και με πρόχειρο όταν χρειάζεται. Οι κόλλες των εξετάσεων και τυχόν πρόχειρα χορηγούνται από το Σ.Ο.Ε.Λ. με απόδοση λογαριασμού. Δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μαζί τους κατά την αποχώρηση τα θέματα των εξετάσεων καθώς και οποιαδήποτε κόλλα ή σημειώσεις.
• Με μικροϋπολογιστή (computer)
• Με οποιοδήποτε άλλο αναγκαίο βοήθημα για τις εξετάσεις του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.
16. Στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων:
• Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα Ν.4308/2014 – Φορολογία Ι
• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) – Φορολογία Ι
• Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (Φ.Ν.Π.) – Φορολογία ΙΙ
• Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Φ.Π) – Φορολογία ΙΙ
χορηγείται για χρήση κατά τις εξετάσεις ο αντίστοιχος Κώδικας Φορολογικής Νομοθεσίας.

17. Οι θεματοθέτες οφείλουν κατά την ημέρα των εξετάσεων να παρευρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών.
Απαγορεύεται γενικά να δίνονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επί των θεμάτων εξετάσεων. Όμως, σε ακραία περίπτωση που αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις, ο θεματοθέτης οφείλει να ενημερώσει τον Επόπτη Εξετάσεων και κατόπιν σχετικής εγκρίσεώς του να περιέλθει σε όλες τις αίθουσες εξετάσεων προκειμένου να δώσει την ίδια διευκρίνιση, καθώς και να επιμεληθεί να δοθεί η διευκρίνιση αυτή και στους εξεταζόμενους της Θεσσαλονίκης.

18. Εξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες
Εξεταζόμενοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση, όπως όσοι πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή ή παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες π.χ. δυσλεξία, δυσγραφία κλπ, βεβαιούμενη με σχετική γνωμάτευση κρατικού Νοσοκομείου, υπόκεινται σε προφορικές εξετάσεις από αμφότερους τους εξεταστές. Εξετάζονται τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με ίση διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.
Πριν την έναρξη της προφορικής εξέτασης παρέχεται στους εξεταζόμενους ικανός χρόνος ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα, προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα και να κρατήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σημειώσεις στην κόλλα εξετάσεων για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στους εξεταστές.

19. Συγκέντρωση – βαθμολόγηση γραπτών εξεταζομένων
Ο Επιτηρητής υποχρεούται να επιβλέψει την ομαλή συγκέντρωση των γραπτών των εξεταζομένων και να παραδώσει αυτά στον Επόπτη Εξετάσεων, ο οποίος επιμελείται για την ασφαλή φύλαξή τους στη Γραμματεία του Σ.Ο.Ε.Λ. Στη συνέχεια τα γραπτά των εξεταζομένων, με ιδιαίτερη προσοχή, παραλαμβάνονται από τον πρώτο εξεταστή ο οποίος βαθμολογεί αυτά στις αίθουσες των γραφείων του Σ.Ο.Ε.Λ., θέτοντας το βαθμό επί του γραπτού και καλύπτοντας τη σχετική βαθμολογία με αυτοκόλλητο. Στη συνέχεια παραδίδει τα γραπτά με υπογραφή στη Γραμματεία του Σ.Ο.Ε.Λ. από την οποία παραλαμβάνει ο δεύτερος εξεταστής, που επαναλαμβάνει τη σχετική διαδικασία βαθμολόγησης.
Η διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών πρέπει να έχει συντελεστεί και από τους δύο εξεταστές μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία των εξετάσεων.
Όσοι εξεταζόμενοι ζητήσουν να επανεξεταστεί το γραπτό των εξετάσεών τους, προκειμένου να λάβουν διευκρινίσεις για τα λάθη τους, επιβαρύνονται με παράβολο ποσού € 100 / γνωστικό αντικείμενο. Η επανεξέταση του γραπτού γίνεται μετά από έγγραφη δήλωση του ενδιαφερόμενου στη Γραμματεία του Σ.Ο.Ε.Λ. εντός καθορισμένης προθεσμίας από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.


20. Περιγραφή των διοικητικών διαδικασιών των εξετάσεων
 Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες των εξετάσεων γίνονται υπό την καθοδήγηση και εποπτεία της Εξεταστικής Επιτροπής και όλα τα σχετικά έγγραφα τίθενται υπόψη της και επικυρώνονται από αυτή.
 Όλες οι διαδικασίες έχουν τη βοήθεια και συμπαράσταση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ.

Οι διαδικασίες και τα έγγραφα αυτά είναι, περιγραφικά, τα εξής:

Πριν την υποβολή των δηλώσεων:

• Κατάρτιση προγράμματος και ανακοίνωσης εξετάσεων.
• Ορισμός θεματοθετών και εξεταστών.
• Ορισμός της εποπτείας εξετάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
• Ανάρτηση ανακοίνωσης και αποστολή της στις Εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών και στους ενδιαφερομένους με φαξ και e-mail.
• Κατάρτιση και αποστολή ενημερωτικών επιστολών στους ορισθέντες ως θεματοθέτες και εξεταστές.
• Υποβολή από τους ενδιαφερόμενους των δηλώσεων μαθημάτων τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.soel.gr

Μετά τη λήξη υποβολής δηλώσεων:

• Κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων και πινάκων με σύνολο δηλώσεων ανά γνωστικό αντικείμενο, τομέα γνώσεων και εταιρεία ορκωτών ελεγκτών.
• Κατάρτιση και αποστολή προγράμματος εξέτασης γνωστικού αντικειμένου «Λογιστικές Εφαρμογές Πληροφορικής» ανάλογα με τις δηλώσεις.
• Επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τους πίνακες των δηλώσεων και κατάρτιση αναλυτικού οργανογράμματος εξετάσεων και παρουσιολογίων.
• Κατάρτιση και αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς επιτηρητές αιθουσών.
• Ετοιμασία αιθουσών, οργάνωση και κατανομή βοηθητικού υλικού ανά αίθουσα.
• Ανατύπωση και φύλαξη των θεμάτων σε σφραγισμένους φακέλους με ευθύνη της Επιτροπής Εξετάσεων.

Μετά τη λήξη των εξετάσεων:

• Συγκέντρωση γραπτών και ασφαλής φύλαξή τους.
• Παράδοση γραπτών στους εξεταστές για βαθμολόγηση.
• Παράδοση βαθμολογημένων γραπτών από τους εξεταστές.
• Αποσφράγιση των γραπτών.
• Κατάρτιση αναλυτικού πίνακα αποτελεσμάτων.
• Επανέλεγχος και επικύρωση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Εξετάσεων.
• Διαβίβαση των επικυρωμένων πινάκων στο Εποπτικό Συμβούλιο Σ.Ο.Ε.Λ. προς ανακοίνωση.
• Ανάρτηση των αποτελεσμάτων και αποστολή τους στις Εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών και στους ενδιαφερομένους με φαξ και e-mail.
• Φύλαξη των γραπτών εξετάσεων για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Έγγραφα σχετικά με την οργάνωση και διεξαγωγή των επαγγελματικών εξετάσεων:

1. Κανονισμός Διεξαγωγής Επαγγελματικών Εξετάσεων.
2. Κανονισμός Επαγγελματικών Σπουδών Σ.Ο.Ε.Λ.
3. Ανακοίνωση και Αναλυτικό Πρόγραμμα Επαγγελματικών Εξετάσεων Σ.Ο.Ε.Λ.
4. Υπόδειγμα εντύπου Δήλωσης Συμμετοχής στις Επαγγελματικές Εξετάσεις.
5. Αναλυτικός Πίνακας με θεματοθέτες και εξεταστές ανά γνωστικό αντικείμενο.
6. Πίνακες με αριθμό δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις ανά ελεγκτική εταιρεία, ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά τομέα γνώσεων σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη.
7. Επιστολές με οδηγίες προς τους θεματοθέτες, εξεταστές και επιτηρητές.
8. Αναλυτικό Οργανόγραμμα Εξετάσεων (μάθημα ανά ημερομηνία – σύνολο συμμετεχόντων – κατανομή εξεταζομένων στις αίθουσες - επιτηρητές & γραμματεία κατά αίθουσα – υπεύθυνος Επιτροπής Εξετάσεων – υπεύθυνοι ορόφων).
9. Παρουσιολόγια ανά αίθουσα & συγκεντρωτικές αλφαβητικές καταστάσεις των Επαγγελματικών Εξετάσεων.
Περισσότερες οδηγίες παρατίθενται στην απόφ. 29580/940 της ΕΛΤΕ «Ανάθεση των επαγγελματικών εξετάσεων του άρθρου 7 του Ν. 3693/2008».προβολή όλων των ανακοινώσεων